- Arıtma Çamurlarının Yönetim Eğitimi Paylaş

Arıtma Çamurlarının Yönetim Eğitimi

Arıtma Çamurlarının Yönetim Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

 

Arıtma çamurlarının yönetim eğitimi kapsamında yer alan arıtma çamuru, atıksu arıtımının ardından meydana gelen sıvı veya yarı katı ve kokusu olan, uygulanan arıtma faaliyetine ilişkin içlerinde ağırlıkça 0,025 ile 0,12 oranında katı madde bulunduran atık maddelere denir. Arıtma çamurlarının önemli bir bölümünün su olması sebebiyle kapladıkları yer epeyce çoktur. Özellikle biyolojik arıtma uygulamalarında meydana gelen arıtma çamurlarının organik madde içeriği çok fazla olduğundan dolayı bu tür çamurlar kokmaya ve bozulmaya elverişlidir. Doğal ve mekanik su alma uygulamaları, nihai yok etme öncesinde çamur hacmini indirgemek ve çamurda  fazla oranda bulunan katı madde içeriğine erişmek için kullanımı gerçekleşmektedir.

 

Arıtma Çamurlarının Yönetim Eğitimi İçeriği
» Arıtma çamuru ile alakalı mevzuatın anlatımın yapılması
» Arıtma çamuru yok etme şekilleri
» Yeni teknolojiler
» Faaliyet örnekleri
» Analiz sistemleri
» Çamur türlerinin elde edilen performans değerleri

 

Arıtma Çamurları Yönetim Eğitimi Süresi 
SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak tarafımızdan arıtma çamurları yönetim eğitimi 1 gün olarak belirlenmiştir. Arıtma çamurları yönetim eğitimi belirlenen 1 günlük süre arıtma çamurları yönetim eğitimine katılacak kişi adedine göre değişiklik gösterebilir.

 

Arıtma Çamurlarının Yönetim Kursuna Kimler Katılabilir
Arıtma mekanlarında arıtma çamurları meydana getiren kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik personellerin hepsi ve yerel yönetimlerde çalışan teknik personel ile arıtma çamurları projelendirmesini yapan herkes bu eğitime katılabilir.

 

Arıtma Çamurları Yönetim Eğitimi Sertifikası
Kurs bitiminde kursa katılan kursiyerler arıtma çamurları yönetim eğitimi sertifikasına (katılım sertifikası) sahip olacaktır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.