- İso 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Paylaş

Iso 17025 Laboratuvar Akreditasyonu

Iso 17025 laboratuvar akreditasyonu, Dünya ticaret örgütünün üye ülkeleri; güvenilir uygunluk analizi, teknik yeterlilik ve şeffaflık isteğinde bulunmaktadırlar. Bu istekleri tedarik edecek olan yönetim ise akreditasyon dur.

 

Akreditasyon Nedir?
Bir ürünün veya hizmetin, piyasanın istediği standartlara, koşullara ve yönetmeliklere uygun olduğunu belirtmek üzere o hizmet yada ürün için uygulanan analiz, deney, muayene ve sertifikalandırma ve sertifikalandırma uygulamasını yapan firmaların (uygunluk analiz kuruluşları) resmi bir otoritenin  ülkeler arası şartlara göre inceleyerek tenkik ve idari yeterliliklerinin onayını yapılması ve belirli periyotlarda denetlenmesi faaliyetidir.

 

Ulusal ve ülkeler arası düzenlemeler akreditasyonla ilişkili bir zorunluluk arz etmez, ama uygunluk incelemesi hizmetlerinin arz edildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları ve sertifikalandırma firmalarını akredite olmaya sevk ede

 

Akreditasyonun Yararları Nelerdir?
Ülkeler arasında ticaretinin luzumsuz analiz ve deney yinelemeleri ile yavaşlaması riskini indirger
Akreditasyon laboratuvarlarından alınan netice raporları ve sertifikalar  ülkeler arası kabul görür
Ek deney ve değerlendirme maliyetlerini indirger.

 

Iso 17025 Standardı Nedir?
Iso 17025 laboratuvar akreditasyonu deney ya da kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği adına genel koşullarıyla birlikte, teknik bakımdan doğru ve güvenilir neticeler, üretme yeteneğini ve teknik bakımdan yeterliliğini de ele alır.

 

» Laboratuvar çalışanının vasıfları, eğitim düzeyi ve deneyimi yeterli seviyeye çıkar.
» Test metotları ve örnek alma uygun duruma gelir.
» Ulusal ve ülkeler arası ölçüm standartlarındaki izlenebilirlik sağlanır.
» Ölçüm ve test tesisleri özellik kazanır.
» Testlerin sonuçları geçerli olur ve laboratuvarlar raporlama yetkisine sahip olur
» Ölçümler ve test adına donanım ve kalibrasyon tam olur
» Testlerde güvenilirlik ve kalite seviyesi yükselir.

 

Kalite Sistemi Bakımdan (Yönetsel)
» Sistematik hataların oluşması önlenir.
» Kalitenin devamlılığını disiplin altına alınır.
» Devamlı geliştirme adına alt yapı meydana gelir.
» Laboratuvarlar arası ve laboratuvar içi irtibat yükselir.
» Laboratuvara, dışarıdan nesnel bir değerlendirme sağlanır.
» Uygulamaların hepsinde kontrol  ve geniş izleme elde edilir.
» Talimat ve prosedürlere dayalı yönetim şekline ve politikaya sahip olur.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.