- Planlama ve Stratejik Yönetim Paylaş

Planlama ve stratejik yönetim hakkında alt kısımda bilgiler bulabileceğiniz gibi daha detaylı bilgiler için Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz ile iletişime geçiniz.

 

Stratejik Yönetim
Tepe yönetim, firmanın gelecekte varabilmeyi hedeflediği yeri ve var oluş sebebini belirlemelidir.Tepe yönetim ayrıca, firmanın vizyonuna varabilmek adına kısa ve orta süreçte hedeflerini ve değişik konularda yer alan niyetini ve yaklaşımlarını (politikalar) belirlemelidir. Belirlenen misyon, vizyon, politikalar, hedefler ve personeller ile paylaşımda bulunularak doğru olarak algılanması sağlamalıdır.

 

Personellerin hepsi firmanın politikalarına, hedeflerine ve kurum kültürünü meydana getiren değerlerine göre davranışta bulunarak vizyona erişebilmek için çaba sarf etmelidir.

 

Misyon / Vizyon
Misyon
Bir kuruluşun var oluş nedenini gösterir. 

 

Vizyon
Bir firmanın ileride varabilmeyi  hedeflediği  yeri (ana hedefi) gösterir.

 

Politikalar / Hedefler
Hedefler
Vizyona varabilmek için, belirli zamanlara ait koordine edilen neticeleri gösterir.

 

Politikalar
Vizyona varabilmek için, tepe yönetimin amacını ve yaklaşımlarını gösterir.

 

Kurum kültürü
Bir firmanın ayakta kalabilmesi ve ilerlemesi adına personellerin davranışlarına şekil veren kurallardır. Yöneticiler ve personeller tarafından kabul edilen inançlar yada ilkelerdir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.