- Yeniden Yapılandırma Paylaş

Yeniden Yapılandırma

Yeniden yapılandırma süreci alt kısımda yer almaktadır.

 

Stratejik Yönetim
Tepe yönetim, firmanın gelecekte varabilmeyi hedeflediği yeri ve var oluş sebebini belirlemelidir. Tepe yönetim ayrıca, firmanın vizyonuna varabilmek adına kısa ve orta süreçte hedeflerini ve değişik konularda yer alan niyetini ve yaklaşımlarını (politikalar) belirlemelidir. Belirlenen misyon, vizyon, politikalar, hedefler ve personeller ile paylaşımda bulunularak doğru olarak algılanması sağlamalıdır.

 

Süreç Yönetimi
Firmalar verimli işleyebilmeleri adına birbirleri ile ilişkili olan ve etkileşim içinde bulunan aşamaların tanımını yapmalı ve yönetmelidir. Çoğunlukla bir aşamanın çıktısı, bir sonraki aşamanın girdisini meydana getirir. Bir firmada işleyen aşamaların ve özellikle bu aşamalar arasında yaşanan etkileşimlerin sistematik olarak tanımının yapılması ve yönetilmesi süreç yönetimi ismini alır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.