- Klinik Veri Değerlendirme Eğitimi Paylaş

Klinik Veri Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı
Klinik veri değerlendirme eğitimi verilirken esas amaç, Ürünün tıbbi cihaz direktifinin ana ihtiyaçlarını karşıladığını ve kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak dizaynda olduğunun gösterilmesini sağlayacak özellikte klinik veri analiz etme çalışmasının metodunu aktarmak.

 

Eğitimin İçeriği
» Amaç
» Tanımlar
» Kapsam
» Anahtar kelimeler
» Ürün ömür döngüsü
» D. pazar sonrası takip
» Klinik veri analiz raporu
» Önce risk değerlendirmesi yapılır
» KVD yapan personelin kalifikasyonu
» Klinik veri değerlendirme adımları
» Klinik veri toplama şekli
» Muhtemel veri kaynakları 
» A. Literatür araştırma şekilleri
» Kullanılan kaynakların nitelikleri  
» Önce risk değerlendirmesi yapılır
» B. Klinik araştırma yolu (Klinik araştırma raporu)
» C. Literatür ve klinik çalışmaların birleşimi

 

Uzman Onayı
Tıbbi Cihaz sektöründe çalışan ar-ge, satış, kalite ve üretim sorumluları

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.