- Hata Çeşitleri Ve Etkileri Değerlendirmesi (Tasarım Fmea) Eğitimi Paylaş

Hata çeşitleri ve etkileri dğerlendirmesi (Tasarım Fmea) eğitimi konusunda genel bilgileri alt kısımda bulabilirsiniz.

 

Hedefi
Tasarım FMEA, tasarımından emin olmak adına, tasarımdan görevli ekibin faaliyet ettirdiği analitik bir yöntemdir. Yeni ürün dizaynının ya da var olan üründe yapılan değişikliklerin başarılı şekilde yapılmasını ve takip edilmesini sağlar. Tasarım uygulamalarındaki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve alakası olan mekanizmaları belirler. Bu seminer; tasarım uygulamaları sistematik yaklaşımlar kullanan bir ekip ile işletmeyi arzulayan firmaların personellerine Tasarım Fmea yöntemini kullanmalar ile öğretmeyi hedefler.

 

Kapsamı

» Tasarım FMEA’ya giriş
» Tasarım FMEA’nın girdileri
» Boundary diyagram (Sınır diyagramı)
» Interface Mnatrix (Etkileşim matrisi)
» P-diyagram (Parametre diyagramı)
» Tasarım FMEA formu
» Olasılık
» Şiddet
» Kategori    
» Revize RÖS  
» Yapılan faaliyetler
» Önerilen faaliyetler   
» Saptanabilirdik           
» Formunun başlığı
» Parça ve fonksiyon
» Potansiyel hata türü
» Hatanın potansiyel etkileri
» Risk öncelik sayısı (RÖS)
» Sorumlular ve hedef bitiş tarihi
» Hatanın potansiyel nedenleri / mekanizmaları
Tasarım FMEA’nın çıktıları
Robustness Checklist (Sağlamlık doğrulama Listesi)
Katılımcılar
Orta kademe yöneticiler, tasarım faaliyetlerinde görevli veya görev verilecek mühendisler, AR-GE çalışanları, uzmanlar,

 

Katılımcı sayısı: En az 8, en fazla 20 kişi.
Gerekli ön bilgi: Yok.
Süresi: 1 ya da 2 gündür.
Not: Seminerin minimum %70’ine katılan kişiler seminerin ardından katılım belgesine sahip olacaktır. Konuyla alakalı eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak bizimle iletişime geçiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.