- Finansal Planlama Eğitimi Paylaş

Finansal Planlama Eğitimi

Finansal Planlamanın Amacına 
Finansal planlamanın amacı; kuruluşların ödevlerini ve sorumluluklarını ve tedarik edebilmesi için devamlı şekilde ellinin altında likit nesneleri hazırda bulundurması yani likidite durumunu muhafaza etmesi gerekmektedir. Planlama ve inceleme aracı olarak bütçe ve bütçeleme aşamalarının uygulamalı şekilde anlatılması ve kursa katılan kursiyerlere kar planlaması ve bütçeleme pratiğinin kazandırılması hedeflenmektedir. Sonuç olarak denilebilir ki kuruluşun genel hedefleriyle koordine edinen amaçlar arasında bir uyuşmaz durum olmamalıdır Özellikle finansal amaçlar kuruluşun genel hedefleri dışına taşma eğiliminde olmamalıdır. 
 
Finansal Planlama Eğitiminin İçeriği
» Tanım
» Üretim bütçesi
» Esnek bütçeler
» Yatırım bütçesi 
» Başa baş noktası
» Proforma bilanço
» Proforma gelir tablosu
» Bütçe kontrol raporları
» Faaliyet giderleri bütçesi
» Finansman gideri bütçesi
» Satışların maliyeti bütçesi
» Proforma nakit akım tablosu
» Finansal planlamanın çıktıları
» Finansal planlamanın kapsamı
» Bütçe sisteminin oluşturulması
» Finansal koordinasyon aşaması
» Finansal planlamanın varsayımları
» Olası durum finansal koordinasyonu
» İyimser durum finansal koordinasyonu
» Kötümser Durum Finansal koordinasyonu
» Finansal Planlamanın Boyutları ve Varsayımlar
» Uzun Vadeli Finansal koordinasyon
» Kısa Vadeli Finansal koordinasyonu
» Bütçe ve analiz sistemleri
» Bütçe ve muhasebe ilişkisi
» Satış tahminleri ve satış bütçesi

 

Finansal Planlama Eğitimine Kimler Katılmalıdır
Bu eğitime, kuruluşlarda planlama ve bütçe, finans ve muhasebe başta gelmek üzere diğer departmanların hepsinde çalışan personel ile bu alanda çalışmak veya bilgilenmeyi arzu eden şahıslar katılabilirler.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.