- İş Planı Hazırlama Eğitimi Paylaş

İş Planı Hazırlama Eğitimi

İş Planı Hazırlamanın Amacı

İş planı hazırlamanın amacı, fon oluşturma amaçlı herhangi bir yapılan girişim, hemen hemen her zaman bir iş planının meydana getirilmesini gerektirecektir. Kredi almak adına bankalara, kredi veya öz sermaye için risk sermayesi yatırımcılarına müracaat edildiğinde bu durum ile karşı karşıya kalınması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bazı ana ortaklık kuruluşlar, iştiraklerinin her sene bir iş planı vermesini talep eder. Fakat iş planları sadece harici amaçlar için oluşturulmaz. Bunlar, aynı zamanda kuruluşun kendi yönetimi adına da önemli planlama vasıtalarıdır.       

 

İş Planı Hazırlama Eğitim İçeriği
 » Yönetici özeti
» Olası tehdit çeşitleri
» İş-gücü gereksinmesi
» İş planının ana dayanağı
» Pazar, müşteri ve rekabet durumu
» Esas teşkil eden ürün ve hizmetler
» İşin yönetim ve organizasyon prensipleri
» İş planının tehlike duyarlılık değerlendirmesi
» İşin yasal, sosyal, kültürel ve çevresel ebatları
» Sonuç ve tavsiyeler, Vaka değerlendirmeler – Sınav 

 

İş Planı Hazırlama Eğitimine Kimler Başvurabilir
Kendini geliştirmek isteyen katılımcıların hepsi, kuruluş sahipleri, yöneticiler, yönetim temsilcileri, idareciler, proje planlayıcıları, iş planı hazırlama eğitimine katılmalıdır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.