- Temel Problem Çözme Metotları Eğitimi Paylaş

Temel problem çözme metotlari egitimi ile hedefimiz, problem çözme kültürünün firmanın her seviyesinde kavranmasını sağlamak. Firmaların etkinliğini indirgeyen sorunların çözülebilmesi ve devamlı şekilde iyileştirmenin yapılması için en temel sorun çözme metotlarını katılan şahıslara iletmek. Bu metotların ve yaklaşımların örnek faaliyetler ile anlaşılmasını sağlamak.

 

Temel problem çözme metotlari egitimi içerikleri alt kısımda yer almaktadır.

 

Kapsamı
Teknikler:
» Histogram
» Beyin Fırtınası
» Kontrol grafikleri
» Pareto incelemesi,
» Balık Kılçığı Diyagramı
» İlişkilendirme diyagramı
» Serpme - dağılma diyagramı
» Akış şeması/ proses haritası
 
Katılımcılar
Orta ve üst kademe mühendisler, uzmanlar, yöneticiler ve iyileştirme çalışmalarında görevli olan ya da görevlendirilecek personellerin hepsi.
Katılımcı sayısı: En fazla 20 kişi.
Gerekli ön bilgi: Yok.
Süresi: 1 veya 2 gün.
Not: Seminerin minimum %70’ine katılan şahıslar seminer bitiminde katılım belgesine sahip olacaktır. Konuyla alakalı eğitimlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen SİSTEM KALİTE belgelendirme kuruluşu olarak bizimle temasa geçiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.