- Kosgeb Girişimcilik Destek Programı Paylaş

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

 

Kosgeb girisimcilik destek programı içinde yer alan Girişimci, gelişmekte olan sektörleri takip edip bunlarla ilgili iş imkanlarını kullanarak yeni bir ekonomik faaliyet başlatarak veya var olan bir ekonomik faaliyeti büyüterek değer yaratan kişidir.”

 

Kosgeb girisimcilik destek programı içinde yer alan girişimci; farklı kaynakları biraraya getirerek, risk ve belirsizlik içeren bir faaliyet başlatır. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesiyle ekonomik ve sosyal bir değer oluşmalıdır. Girişimcilik yeni işlerin oluşumuna, üretkenlik ve büyümeye katkı sağlayarak kalkınmayı sağlar. Bu nedenle hükümetlerin çoğu girişimciliğin desteklenmesi konusuna öncelik vermektedir. Türkiye’de de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından; gelir adaletsizliğini azaltmak, istihdam sağlamak, Ar-Ge çalışmalarını desteklemek, girişimcilik bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Girişimcilik Destek Programı oluşturulmuştur.

 

KOSGEB, Girişimcilik Destek Programı kapsamında girişimciye, iş planı kavramını katarak başarılı bir işletme kurmasını sağlamak, etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vermektedir. Bu eğitim Girişimcilik Desteğine başvuracak herkes için zorunlu ve ücretsizdir. Eğitimler KOSGEB’in internet sitesinde ve hizmet müdürlüklerinde duyurulur. Girişimcilik desteğine başvurmak için iş fikrinizin projelendirilmesi gerekmektedir. Eğitim kapsamında iş fikrinizin projelendirilmesi için gerekli bilgiler ve programın mevzuatı da bulunmaktadır. Eğitim 70 saat sürmektedir ve devam zorunluluğu vardır.

 

KOSGEB Girişimcilik Desteği kapsamında, girişimcilerin şirket kurmalarından faaliyete geçmelerine kadar yaptıkları faaliyetlerin birçoğu bulunmaktadır. Alınan hizmetler sonucu faturalandırılan ve ödeme belgesi bulunan maliyetler, iş planının onaylanması durumunda destek oranı kadar girişimciye geri ödenmektedir. Girişimcilik Desteğinin üst limiti 30.000 TL’dir ve geri ödemesizdir. Ayrıca 70.000 TL geri ödemeli Sabit Yatırım Desteği bulunmaktadır. Destek oranı girişimcinin bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Gelişmişlik düzeylerine göre sınıflandırılmış 1. ve 2. Bölgelerde destek oranı %60, kadın girişimcilerde ve engelli girişimcilerde %80’dir. 3., 4. ve 5. Bölgelerde bu oran %70, kadın girişimcilerde ve engelli girişimcilerde ise %90’a çıkmaktadır. Uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifikası almış girişimcilerin programa başvurabilmeleri için, işletme kurulumunu tamamlamış olmaları ve KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Hızla gelişen teknolojinin ve büyüyen ekonominin gerektirdiği zorlu şartlarda, yeni iş fikirlerinin, yeni girişimcilerin ve yeni teknolojilerin hayata geçebilmeleri için devlet teşviklerinin oldukça büyük katkısı vardır. Bu teşviklerden yararlanmak her bireyin en doğal hakkıdır. Stratejik hamleler ile yapılan doğru girişimlerin hem bireye hem ekonomiye katkısı tartışılmazdır. Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak girişimcilerin, girişimlerini hayata geçirmeleri için doğru stratejiler ve yönlendirmelerle onlara danışmanlık yapmakta, iş planının hazırlanmasından girişimin hayata geçmesine kadar olan süreçte onlara yol göstermekteyiz. Kosgeb Girişimcilik Desteğinden yararlanmak ve destek programları hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.