- Markalaşma Teşvikleri Paylaş

Markalaşma Teşvikleri kapsamında, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' de belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’ de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.
Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)

 

Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum vb.) düzenleme ve katılım giderleri,

 

» Ülke imaj kampanyası,
» Pazar araştırması,
» Sponsorluk,
» Kokteyl,
» Seminer, konferans, vb.,
» Web sayfasına ilişkin tasarımlar,
» Reklam panoları,
» Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar,
» Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleri,
» Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,
» Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam,

 

Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, vb. tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar, % 80 oranında ve yıllık en fazla 750.000 TL'ye kadar desteklenir. şartlara haiz olduğu belirlenen şirketlerin;

 

» Stratejik planlama,
» Finansal performans,
» Tedarik zinciri yönetimi,
» Marka yönetimi, marka gücü,
» Ürün tasarımı geliştirme,
» Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi,
» Kurumsal yönetişim,
» İnsan kaynakları,
» Bilgi sistemleri
» tanımlarına bakılır.

 

Marka destek kapsamında sağlanan destek unsurları;

 

» Marka Tescili  Harcamalarının Desteklenmesi
» Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi
» Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi
» Reyonların Desteklenmesi
» Showroomların Desteklenmesi
» Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi
» Franchising Desteği
» Danışmanlık Desteği
» Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi
» Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi
» Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Giderlerinin Desteklenmesi
» Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.