- SFİ (Orman Ürünlerinde Kalite) Nedir? Paylaş

SFİ (Orman Ürünlerinde Kalite) Nedir?

SFI, (Ormancılık ürünlerinde Kalite). sorumlu çevresel yaklaşım ile akılcı ticareti bir arada toplayan bir oluşumdur. SFI programı, orman ürünleri üreticilerinin bir yandan sürdürülebilir ormancılık prensiplerine uygun üretim gerçeleştirirken bir yandan da uzun vadeli ve kalıcı kar sağlayamaya imkan sağlar. 1 Ocak 2007 tarihinden başlayarak tamamen bağımsız bir kuruluş durumuna gelen SFI’de ürünler iki sınıftan etiketlenmektedir.

İçerik Yüzdesine Göre Etiketleme 

Bu SFI programında üründeki gerçek kereste miktarına uygun etiketleme gerçekleşir. 4 değişik etiketleme sistemi mevcuttur.

%100 Sertifikalı İçerik Etiketi

Mobilya imalatçılarının bu etiketi faaliyete geçirebilmeleri adına kullanımını gerçekleştirdikleri ham maddenin tamamının SFI standartlarına (SFIS) veya Kanada standartlar birliği standartlarına uygun biçimde imal edildiğini ispatlamalıdırlar.

% X Sertifikalı İçerik Etiketi 

Bu etiket için imalatçıların kullandıkları CSA veya SFI standartları bulunan ham maddenin miktarını belirtmeleri gerekmektedir. 

Hacme Bağlı Etiket

Bu etiket için imalatta kullanılan ham maddelerin ne kadarlık hacminin sorumlu orman yönetimi gerçekleşen orman ağaçlarından tedarik edildiğinin, ne kadarının da belgesi olmayan orman ağçlarından tedarik edildiği belirtilmelidir. 

%100 İyileştirilmiş Kereste Etiketi

Bu etiket için imalatçı mamullerinde kullandığı ham maddenin %100’lük kısmının iyileştirilmiş, geri kazanılmış, kurtarılmış, ormanlardan tedarik edildiğini ispatlamak zorundadır. 

Ham madde Kaynağına Uygun Etiketleme

Kullandıkları ham maddenin asgari 2/3’ünü SFI standartlarına uygun yönetilen orman ağaçlarından tedarik ettiklerini ispatlayan program katılımcıları ham madde kaynağı etiketleme ağına dahil edilirler.

Bu durumda bizlerde bir şeyler yapabiliriz. Ülkemiz, henüz bu çeşit orman politikalarının gerçekleştirilemediği ve kereste sertifikasyonunun söz konusu dahi olmadığı bir ülkedir. Fakat karamsarlığa düşüp hiçbir şey yapmadan durmanın gelecek kuşaklara yararı olmayacak. Pek çok konunun hem devlet politikaları hem de bireysel çabalar ile neticeye varabildiğini akıldan çıkarmamak gerekmektedir. İnsanların geçimlerini karşıladığı kaynakları ellerinden almadan onlara doğadan uzun süreli maddi ve manevi kazanç oluşturmanın yollarının anlatılması gerekiyor. Kısacası insanoğlu üretim, tüketim ve ticaret yapmadan yaşayamaz olduğunundan ve milletler arası pek çok ilişkinin de bu şekilde yapıldığından dolayı artık var olan kaynakları akılcı kullanmanın yöntemlerini bulmalıyız. Bunu gerçekleştiren, sürdürülebilir orman ürünlerini ülke milli gelirinin en önemli aracı yapan ve bu yolla doğaya da zarar vermeyen ülkelerden biri olmak isteriz. Dünyada pek çok kişi orman politikaları ve sorumlu çevre adına gönüllü destek vermektedir. Bu konularda çalışan millet ve milletler arası sivil toplum kuruluşlarına üye olarak, onlara hem maddi hem de gönüllü olarak destek vererek bir şeylerin ucundan tutmak mümkün.

SFİ belgelendirme için SİSTEM KALİTE belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak, çeşitli  test ve muayene danışmanlık hizmetleri gibi teknik hizmetler de sunmaktayız. Bu kapsamda SFİ belgelendirme hususunda daha ayrıntı bilgi sahibi olmak için, SİSTEM KALİTE belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak tecrübeli yönetici ve personellerimiz ile her zaman yanınızdayız.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.