- DUYURULAR Paylaş

ISO 14001:2015 standardında neler revize edildi?

14 Temmuz 2017 Cuma

Iso 14001 Çevre Yönetim Belgelendirmesi, bir  üretim  alanında  faaliyetlere devam eden; hava, toprak, su ve dogal kaynalar, bitkiler ve hayvan çeşitliliği ve insanlarıda içine alan ve bunların birbirleriyle ilişkilendirlmesine denir. Üretimin ilk ayağından tüketiciye ulaştırılması aşamasına kadar geçen  süre  zarfında  etrafında  bulanan etkilerine  dikkat edilerek  uygulanmasına yarayan sistematik bir etkileşimdir.

ISO 14001 belgesi dogal, siyasal gelişmelerin neticesinde standart revızyon yapılmıstır. ISO 14001 standardının revize edilmiş konuları:

  • risk temelli yaklaşım,
  • kapsam ve uygulanabilirlik,
  • belgelendirilmiş bilgi,
  • performans ve değerlendirme, 
  • yönetimin gözden geçirilmesi,
  • yaşam döngüsü yaklaşımı ve dış kaynak kullanımının denetlenmesi. 

Firmalar iso 14001 Çevre Yönetim standardında bu hususlarda dikkat etmelidir.

ISO 14001 standartının ilki bilindiği gibi 1996 senesinde yapılmış ve ISO 9001 standartının ardından uygulanan ikinci standart belge olarak yerini almış bulunmaktadır. Sonraki zamanlarda ISO 14001 standartı 2004'ten sonra tekrardan  bir  revizyone daha edilmiştir. Faaliyet gösterdikleri sanayilerde tek yerden sundukları eğitim, norm, teftiş ve belgelendirme faaliyetlerinde misafirleriyle el birliği yaparak faal sahalarının, ınsanların ve çevre faktörlerinin üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Daha fazla bilgi için sayfamızı ziyaret ediniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.