Human Resources Policy Paylaş

en Sistem Patent İK Politikası temel amacı sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi uygulama örneklerinden biri olmaktır.

Sistem Patent’in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli sermayesi insan kaynaklarıdır.

Sistem Patent stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapısının dinamik tutulmasını ve değişimlere hazır olunmasını sağlamak,

Sistem Patent hedef ve stratejileri doğrultusunda İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması için, çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki gelişimlerini kariyer haritaları doğrultusunda belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek ve ileri düzeydeki eğitim programlarından yararlanarak profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak.

Eğitim ve gelişimi İnsan Kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görmek,
“sürekli öğrenme ve gelişme” yaklaşımı çerçevesinde Sistem Patent hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak,

Sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek Performans Değerlendirme Sistemimiz ile farklı performansı farklılaştıran ödüllendirme sistemlerine odaklanmak, kariyer haritaları doğrultusunda da herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmak.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.