- GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır? Paylaş

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıldır?    

GLP iyi laboratuvar uygulamaları sistemi belgelendirme süreci hakkında bilgiler vereceğiz. Fakat ön bilgi olarak Sistem Kalite uluslar arası belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzdan alabileceğiniz bu belgenin çıkış sürecine değineceğiz. Çevre ve Orman Bakanlığınca 2010 senesinde, İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkeleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Faaliyetlerinin ve Çalışmaların İncelenmesi hususunda bir yönetmelik çıkarılmıştır.

GLP iyi laboratuvar uygulamaları sistemi belgelendirme süreci kapsamında GLP yönetmeliği, insan ve hayvanlarda uygulanan gıda katkı maddeleri, tıbbi ürünler, kozmetik ürünler, zararlı organizmaları önlemek, kontrol altına almak ve ya zararlarını gidermek için uygulanan maddeler, yem katkı maddeleri ve sanayide uygulanan kimyasallar ve benzer ürünlerin çeşitli açılardan testleri ile alakalı laboratuvar çalışmalarını kapsamına almaktadır.Aynı zamanda test çalışmalarının koordine edilmesi, kayıt altına alınması ve rapor edilmesine ilişkin  test şartlarının incelenmesi uygulamalarını da kapsamaktadır.    

Bu yönetmelik hükümlerine uygun, çeşitli firmalardaki test ünitelerinin yada yalnız bu iş gerçekleştirmek adına kurulmuş laboratuvarların uygulamalarının, GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları ağı standartları ile uygun olup olmadığı hususunda gerçekleşecek inceleme ve belgelendirme çalışmaları ile verilmiş uygunluğun raporunun sınırlandırılması yada geri alınması hususunda Ulusal İLU İzleme kuruluşları yetkili kılınmıştır. Söz konusu firmaların uygunluk incelemesi, Ulusal İLU İzleme kuruluşlarınca hazırlanacak ulusal izleme programına göre uygun bir şekilde  gerçekleştirilir. Bu yönetmelik aynı süreçte, Ulusal İLU İzleme kurumu olarak, ilgili merciklerin hukuki yetkinliğe sahip olduğunu açıklamıştır.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk gözlemleme Programı’na dahil olmak isteyen fabrikaların test üniteleri ya da tarafsız işleyen laboratuvarlar, OECD İyi Laboratuvar faaliyetleri ilkeleri’ne göre, yetkili merciler tarafından analiz edilmekte ve İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanı verilmektedir. GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Belgesi sahip olmak  isteyen bu firmaların, İyi Laboratuvar Uygulamaları müracaat Formu’nu doldurarak başvurmaları ve istenen bilgi ve belgeleri tamamlamış olmaları yeterlidir

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.