- Malzeme Güvenlik Formunun Amacı Nedir? Paylaş

Malzeme Güvenlik Formunun Amacı Nedir?

Malzeme güvenlik formunun amacı alt kısımda maddeler halinde sıralı şekilde bulabilirsiniz.

  • Malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS/GBF) oluşturulmasındaki asıl amaç, kimyasal karışımların ve madde piyasaya satışının gerçekleşmesinden sonra insan sağlığı ve çevre üzerinde meydana getirebilecekleri her çeşit negatif etkilere karşı etkin, güvenilir br şekilde kontrol ve gözetiminin sağlanmasıdır.
  • Malzeme güvenlik formları, kimyasal maddelerin insan ve çevre üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri düşünüldüğünde, hazırlanması ve gereken yerlerde bu formların birer nüshalarının bulundurulması büyük bir önem arz etmektedir.
  • Malzeme güvenlik bilgi formları, iş yerlerinde kimyasalların kullanımının oluşturacağı risklere karşı bilgilendirme, incelemeleri ve kontrolü hakkında personellere bilgi sunmaktadır. 
  • Formların doğru ve tam bir şekilde bilgilerden oluşması, ürünü kullananların, taşıma faaliyetinde bulunanların ve elleçte bulunanların ulaşımına açık bir yerde olması, oluşacak her türlü risk ortamında çözüme dair bilgilere kolay bir biçimde ulaşılmasını sağlamaktadır. 
  • Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliğine dair risklerini kontrol altında tutulmasına adına da malzeme güvenlik formlarının, kimyasalların kullanıldığı iş ortamlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.