- Kocaeli Danışmanlık Hizmetleri Paylaş

‘‘ Danışmanlık hizmetleri: Bir kuruluş yada bir şahsa, uzman olduğu konu ile alakalı olarak kuruluşun yada şahsın yönlendirebilmesini sağlayabilmesi için verdiği bilgilendirme görevine denir. ’’

Kocaeli danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme kuruluşu Sistem Kalite olarak kurulduğumuz günden itibaren siz işletmelerimize hedefleriniz bakımından en üst düzeydeki tecrübelerimiz ile kaliteli danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu hizmetlerimizde bizim adımıza değerli olan firmalarımız sizler için profesyonel mühendislerimiz ve İso standartları konusuna hakim denetçilerimiz ile Sistem Kalite belgelendirme kuruluşu olarak gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olacak deneyim ve donanıma sahibiz.

Bir belgelendirme kuruluşu olarak Sistem Kalite danışmanlık hizmetlerimiz doğrultusunda Kalite Belgeleri, Gıda Belgeleri, Sistem Belgeleri ve Ürün Belgeleri kapsamlarında çeşitli belge ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Hizmet verdiğimiz Belge çeşitlerimiz ise şunlardır;

İso Belgesi Ve Ürün Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Ürün Belgelendirme

Üretimini yaptığınız cihazların standartlar ve normlar ilkelerine uygunluk beyan etmesi adına güvence oluşturmasına denir.

Kocaeli danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme şirketimiz Sistem Kalite olarak hizmet vermeye başladığımız günden itibaren ilgili standartlara bağlı kalarak ekibimizle birlikte hedefleriniz doğrultusunda kaliteli bir danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Kuruluşumuz ürünlerinize Ürün belgeleri standartları kapsamında arz ettiğimiz İso belgesi ve ürün belgesi kapsamında verdiğimiz hizmetlerimiz şunlardır;

Tse Belgesi

Ürün veya cihazların Türk Standartlarına uygun şekilde üretildiğini ifade eden bir belgedir.

Ürünlerinizin Türk standartlarına uygunluk şekilde üretildiğini belirtebilmeniz açısından kuruluşumuzun Tse konusunda profesyonel mühendislerimiz ürünlerinize Tse belgesi standardı çerçevesinde ilgili tetkiklerde bulunacaktır. Tetkiklerimizin sonucunda ürünleriniz tse standardına uygun bulunması kapsamında ürünleriniz kuruluşumuz tarafından Tse Belgesi ile belgelendirilir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi(HYB):  Hizmet arz eden kuruluş veya işletmelerde hizmetin yapıldığı alanın ve hizmetin yeterliliğinin belirlenen tse standardına uygunluğu incelenerek verilen bir belgedir.

Hizmet alanınızın durumunu, personelinizin mesleki eğitimi ve yeterliliği, personelinizin kullandığı ekipmanların hyb standartlarına uygunluk durumunu standarda bağlı kalarak bir takım incelemelerde bulunacağız. Bu incelemelerimiz sonucunun standarda göre olumlu bulunması durumunda kuruluşumuzdan Hyb Belgesi ile belgelendirilirsiniz.

Gmp Belgesi

Ürünlerin imal edilmesi gereken şartlar bakımından rehberlik eden uluslar arası standarttır.

Ülkeler arası belgelendirme kuruluşu talep ettiğiniz belge kapsamında standardına bağlı kalarak standart uzmanı baş denetçi ekibimiz şirketinizde ve ürünlerinizde bir takım tetkiklerde bulacak ardından bir uygun raporu hazırlayacaktır. Hazırlanan raporun sonucunda uygun bulunmanız ile kuruluşumuz tarafından Gmp Belgesi ile belgelendirilmeniz gerçekleşir.

Ce Belgesi

Cihazlarınıza gerçekleşen incelemelerin ardından avrupa standartlara uygun şekilde üretildiğini belirten belgeye denir.

Belgeyi almak istemeniz doğrultusunda denetçi ekibimiz cihazlarınızda avrupa standartlarına uygunluk standardına bağlı kalarak incelemelerde bulunacaktır. İncelemelerimiz bitmesi akabinde hazırlanan denetim sonuç raporunda  ürünlerinizin Ce standardına uygunluğu tespit etmemiz durumunda ürünleriniz tarafımızdan Ce belgesi ile belgelenir.

Uluslar arası belgelendirme akreditasyonlu kuruluşumuz Sistem Kalite olarak diğer Ürün belgesi çeşitlerimiz şunlardır; Tsek, E, Fcc, UL,  Etl, Barkod tescil, Cenmark, G, Gost-R, Gs, Vde, Gost-K, Keymark, Cb, Csa, Sfi.

İso Belgesi Ve Sistem Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Kocaeli danışmanlık hizmetleri ve Sistem Kalite belgelendirme şirketimiz, siz değerli işletmelerimize İso belgeleri çerçevesinde Sistem Belgeleri ve danışmanlık hizmetlerini yapmaktayız. Sistem Kalite olarak Sistem belgeleri içerisinde belgelendirme ve test danışmanlığı hizmetlerimiz şu şekildedir;

İso 9001

Ülkeler arası akreditasyon tarafından hazırlanan Kalite yönetimidir. Bu sistem kurumsal bir işletme olmanın pusulasıdır.

Bu belge prosedürü gereği işletmenizde kalite sistemini inşa ederek kalite el kitabındaki şartların hepsini uygulamalısınız. Sistem Kalite şirketimizin konu hakkında uzman ekibimiz işletmenizin ilgili alanlarının dokümanlarında analizlerde bulunarak bir rapor hazırlanacaktır. Bu rapor doğrultusunda gerekli koşullara uygunluk sağladığınızın tespiti durumda kuruluşumuzdan tarafından İso 9001 ile belgelendirilirsiniz.

İso 14001

Uygulama sahanızdaki işlemlerinizi, çevrenize karşı olumsuz etkide yaratmadan kontrol altına alarak çevrenize olumlu şekilde katkılarda bulunmanız adına geliştirilmiş kalite yönetim standardına denir.

İşletmenizde çalışma alanındaki işleyişinizin baş denetçilerimizce çevrenize karşı olumsuz bir durum arzı bakımından bir risk analizi yapılarak standarda uygunluk durumunuz değerlendirilecektir. Değerlendirme akabinde bir uygunluk raporu oluşturulur. Bu raporun olumlu sonuçlanması ile kuruluşumuz tarafından İso 14001 belgesi alabilirsiniz. 

İso 27001

Kurumsal bilginin emniyetini ve korunmasının sağlanmasında şahıslar, zaman ve bilgi ağlarını çerçevesine dahil eden üst mevkiler tarafından teyit edilen bir yönetimsel ağdır.

İso 27001 standardının tüm gereklerinin yerine getirilmesini akabinde denetim adına Sistem Kalite şirketimizin standart uzmanı ekibimiz işletmenizin risk inceleme dokümanlarını, uygunluğu ve güvenlik süreç belgelerinin denetimini yapacaktır. Bu incelememizde, işletmenizin hacmine ve faaliyetinizin türüne uygun gerçekleştirilmesine bakarız. Sonuç olarak uygun bulunmanız durumunda ise tarafımızdan belgelendirilirsiniz.

18001 Ohsas

İngiliz standartları enstitüsü’nce geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği standardına verilen addır. 

Konusuna hakim baş denetçilerimiz İş güvenliği doğrultusunda gerekli mevzuatlar kapsamında şirketinizin uygunluğu analiz edilecektir. Analizlerin tamamlanmasının sonucunda uygunluk karşılama raporu hazırlanacaktır. Rapor sonucunda işletmenizin standartlara uyumlu bulunması neticesinde 18001 Ohsas belgesi ile belgelendirilirsiniz.

İso 50001, İso 29001, İso 22716, İso 20000, İso 18513, İso 16949, İso 16001, İso 13485, İso 12001, Pefc kuruluşumuzdan alabileceğiniz diğer sistem belgesi çeşitlerimizdir.

İso Belgesi Ve Kalite Belgelendirme Danışmanlık HizmetleriKalite Belgelendirme 

Ürünlere ve hizmetlere ilişkin müşterileri gereksinimleri ve farklılıkları bakımından sistemlerin prosedürlere göre doğrulanmasıdır.

Kocaeli danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite şirketimiz Kalite Belgeleri kapsamında siz değerli işletmelerimize belgelendirme ve test danışmanlığı hizmetleri konusunda yardımcı olmaktayız. Kalite standartlarına uygunluk tetkikleri profesyonel kalite kontrol mühendislerimizin ve baş denetçilerimiz ile gerçekleştirmekteyiz. Tetkiklerimizin sonucunda işletmenizin standartlara uyumlu olması durumunda kalite belgelerine sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzla iletişime geçerek belge başvurusunda bulunmanızdır. Bizim adımıza önemli olan işletmelerimize kalite standartları kapsamında danışmanlık hizmetlerini verdiğimiz Kalite Belgeleri şunlardır;

Rohs Belgesi

Faaliyeti sınırlanmış veya kullanımı men edilmiş elektrikli cihazların varlığına belirlenmiş incelemeler neticesinde düzenlenen bir belgelendirmedir. 
 
Kalite kapsamında üretimde bulunduğunuz ürünlerinize Rohs Belgesi temin edebilmeniz açısında belgelendirme şirketi olarak Sistem Kalite kuruluşumuzun kalite standardı uzmanı baş denetçilerimiz prosedürler eşliğinde ürünlerinize gerekli tetkiklerde bulunacaktır. Tetkiklerimizin sonuçlanmasının ardından ürünleriniz uygun bulunması durumunda cihazlarınızın piyasa sürülmesi ve kullanılmasında olumsuz bir netice arz etmediğini beyan eden Rohs Belgesine sahip olabilirsiniz.

Garanti Belgesi, Program Tescili, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik, Barkod Tescili ve Yazılım Tescil Belgelendirme şirketimizden alabileceğiniz diğer kalite belgeleridir.

İso Belgesi Ve Gıda Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Gıda Belgelendirme; Gıdalar üretilirken ülke veya uluslar arası belirli prosedürlere bağlı kalındığını belgelendiren işlemdir.  

Kocaeli danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme şirketimiz Sistem Kalite olarak bizim adımıza önemli teşkil eden gıda imalatçılarımız gıda belgelendirme ve test danışmanlığı hizmetlerinde faaliyetlerde bulunmaktayız. Sizlere gıda belgelendirme hakkında belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerini arz ettiğimiz gıda belgeleri çeşitlerimiz şu şekildedir;

Helal Belgesi

Gıda ürünleri ve besin maddelerinin İslamiyet koşullarına göre hazırlandığına  dair alınan bir belgedir. 

Helal belgesi standardı çerçevesinde belgelendirme kuruluşumuzun deneyimli gıda mühendisleri gıda maddelerinize bir takım incelemeler yapacaklardır. Bu incelemelerde helal kapsamına uygunluğunuz kontrol edilecektir. Daha sonra bir denetim sonucu raporu oluşturulur. Sonuç bakımından uygun bulunmanız halinde kuruluşumuzca Helal belgesi ile belgelendirilirsiniz.

İso 22000

Gıda imalatı çerçevesinde faaliyet sunan gıda imalatçılarımızın üretimde bulunduğu besin maddelerinin tüketiciler yönünden sağlıklı ve kaliteli ürünler imal ettiğinizi belgeleyen gıda güvenliği standardıdır.
 
Gıda güvenliği hususunda işletmenize standartlar doğrultusunda belge uzmanı gıda mühendislerimiz uygunluk analizinde bulunacaktır. Bu denetimlerde ekibimiz gerekli standartları sağlayıp sağlamadınız test edecek ardından bir denetim raporu hazırlayacaktır. Sonucun olumlu bulunması takdirinde belgelendirme kuruluşumuz tarafından İso 22000 belgesi ile belgelendirilirsiniz. 

Brc Belgesi

İngiliz perakendeci kuruluş birliğinin oluşturduğu gıda güvenliği şartlarının gerçekleştirilmesi ile verilen belgedir.
 
Gıda mühendislerimiz brc standardına bağlı kalarak işletmenizde ve ürünlerinizde uygunluk incelemesinde bulunacaklardır. Sistem Kalite üretim şartlarına uygunluk incelemesinin tamamlanması sonrasında denetim rapor sonucu oluşturulacaktır. Bu rapor doğrultusunda ürünleriniz standarda uygun bulunursa kuruluşumuz tarafımızdan belgelendirileceksiniz.

Haccp Belgesi

Güvenilir gıdaların tüketicilere arz edilmesi konusunda, tertipli işleyen bir düzenin oluşturulması ve koruma altına alınması esaslı gıda güvenliği belgesidir.
 
Sistem Kalite denetçilerimiz şirketinize belirlene tarihte standartlar kapsamında ilgili tetkiklerle uygunluk analizinde bulunacaklardır. Analizlerde uygunluk denetiminiz yapılacaktır. Bu denetim sonucunda şartlara uygun bulunmanız durumunda işletmeniz belgelendirme kuruluşumuz tarafından Haccp belgesi ile belgelendirilir.

İfs Belgesi

Gıda, besin maddesi ve bunların imalat süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen ülkeler arası gıda güvenliği belgesidir. 

Gıda ürünlerinize İfs Belgesi tedarik edebilmeniz konusunda belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite olarak sizlere yardımcı olmaktayız. İfs belgesi uzmanı gıda mühendislerimiz gıda kuruluşunuzda standartlarda doğrultusunda denetimlerde bulunacaktır. Denetimlerin ardından oluşturulan rapordan başarılı sonuç elde etmenizle birlikte belgelendirme kuruluşumuzdan belgeye sahip olabilirsiniz.

Belgelendirme kuruluşumuzdan  Fssc 22000, Hijyen, Globalgap, Brc Consumer Products, Sqf, Kosher, Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları ve Pas 220 belgelerini de alabilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.