- Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Nasıl Alınabilir? Paylaş

Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınabilir?

Hizmet Yeterlilik Belgesi nasıl alınabilir? şeklinde aklınıza bir soru oluştuysa, size yardım olmaktayız. Bu belgeyi almak isteyenler başvurularını bulundukları şehrin Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzun mümessilliklerine veya bölge müdürlüklerine gerçekleştireceklerdir. Bulundukları şehir dışından başka bir Sistem Kalite belgelendirme mümessilliklerine veya bölge müdürlüğüne başvurmak istenildiğinde yazılı onayı ile başvuruları kabul olunur.

Şirketlerin ürünlerini imal ettiği üretim sahalarında öncelikle ürünün ihtiyaçlarını ve Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz tarafından ilan edilmiş standardının karşılanıp karşılamadığına bakılır (üretim yerinin metrekaresi, yüksekliği vb.gibi). Daha sonra mamullerin periyotlu bir analiz sisteminin olup olmadığı ve ürünlerin devamlılığının garanti altına alınmasını sağlayan bir kalite yönetim ağını incelemesi gerçekleşir. Ham maddenin standartları karşılayan bir kalite de olması gerekmektedir. Ham madenin girişinden son ürünün çıkışına kadar ki akışlar belirlenen standarda ve devamlılıkta olması sağlanır. Firmaların üretim alanlarında çalıştırdıkları işçilerin bazılarının belirli eğitimleri almış olması gerekmektedir. Daha sonra ilgili standardın belirlediği kalite kontrolleri gerçekleşir. Bu kalite kontrolleri kalite yönetim sistemiyle kayıt altına alınır. Geriye dönük bir şekilde izlenmesinin yapılabileceği düzeyde saklanması gerçekleşir. Kalite kontrollerin devamı olarak standardın gerektirdiği testler ve deneyler yapılır.

Belge almayı talep ettikleri alakalı standarttan sorumlu tutularak Sistem Kalite uzmanlarımız şirketi analize gelir. Belge almayı talep eden şirket alakalı Tse Standardındaki maddelere göre analize tabi tutulur. Bir noksanlığın olmadığı durumda belgelenme işlemi gerçekleşir. Test ve deneylerin sonuçları olumlu ise üretim yeri ve üretim akışlarında sorun gözlenmediyse geçerlilik süresi 1 yıl olan ve her yıl vize denetimlerine tabi olan Hizmet Yeterlilik Belgesi verilir. Bu testlerin bazılarını testleri uygulamaya elverişli akredite olmuş laboratuvarlarda da yapılabilir. Belge senede 1 kez belge yenileme ücreti ödenerek eski belge ve dekont Sistem Kalite Kuruluşumuzun yetkililerine teslim edilerek belge yenilemesi gerçekleştirilir. 2 senede 1 belge yenilenmesi başvurusu gerçekleşerek Sistem Kalite uzmanları şirketi analize  gelir. Firmada noksan bulunmadığı takdirde  belge yenileme işlemi gerçekleştirilir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.