- GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Belgesi’ni Kimler Alabilir? Paylaş

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Belgesi’ni Kimler Alabilir?  

GLP iyi laboratuvar uygulamaları sistemi belgesi’ni kimler alabilir, kimler bu belge ile belgelenir? Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzdan sizlere belge alım konusunda hizmet vermektedir. Test neticelerinin güvenilirliği ve test kalitesinin teminat altına alınması, insan sağlığının ve çevrenin muhafaza edilmesi, test verilerinin karşılıklı kabulü maksadı ile oluşturulan ve uygulamaya alınan GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Ağı, aynı süreçte test yinelenmesinin engellenmesi ve bu şekilde maliyet, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmasını da hedeflemektedir.Diğer yandan deney hayvanlarının muhafaza edilmesi de ağın bir başka hedefidir.   

GLP iyi laboratuvar uygulamaları sistemi belgesi’ni kimler alabilir, konusunda ilk önce bu sistemi kuranlar yararlanır. Bu hakkında Özetle GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Ağı, klinik çalışmaları dışında olan çevre ve sağlık güvenliği çalışmalarının koordine edilmesi, izlenmesi, kayıt altına alınması, arşivlenmesi ve raporlanması şartlarını kapsayan bir kalite güvence ağıdır. GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları ağını amaç edindiği çalışmalar göz önüne alındığında, aynı süreçte GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Ağı Belgesi’ni hangi firmaların sahip olabileceği ortaya çıkmaktadır. O halde aşağıdaki çalışmaları gerçekleştiren tüm laboratuvarların GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Ağı Belgesine sahip olmaları mümkündür. 

  • İlaç üretmeye ilişkin klinik olmayan güvenlik çalışmaları uygulayan laboratuvarlar
  • Biyosidalların geliştirilmesinde, yani özetle insanların yaşam sahalarında yada çevrelerinde var olan zararlılarla mücadele etmek ve bunları imha etmek için gerçekleştirilen kimyasal maddeler üzerinde çalışan laboratuvarlar
  • Güvenlik çalışmaları gerçekleştiren laboratuvarlar
  • Tarımsal pestisitlerin ilerletilmesi, yani özetle zararlı organizmaları önlemek, kontrolünü sağlamak ve ya zararlarını minimize etmek amacıyla kullanılan maddeler üzerinde çalışan laboratuvarlar
  • Toksit kimyasal maddelerin elde edilmesi, yani özetle tıbbi bakımdan zehirli ve zehir niteliği taşıyan zararlı maddeler üzerinde çalışan laboratuvarlar
  • Gıda katkı maddelerinin geliştirilmesi amacıyla çalışan laboratuvarlar
  • Patlayıcı nitelik taşıyan maddelerin test çalışmalarını gerçekleştiren  laboratuvarlar
  • Kozmetik ürünlerin geliştirilmesi için çalışan laboratuvarlar    

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı’na dahil olmak isteyen fabrikaların test birimleri ve ya  tarafsız çalışan laboratuvarlar, İyi Laboratuvar Uygulamaları ilkelerine uygun şekilde, İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanı verilmektedir. GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları ağı Belgesine sahip olmak isteyen bu firmaların, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Müracaat Formu’nu doldurarak başvurmaları ve istenen bilgi ve belgeleri tamamlamış olmaları yeterlidir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.