- ISO 18513 Standardının Gereklilikleri Paylaş

ISO 18513 Standardının Gereklilikleri

ISO 18513 standardının gereklilikleri konusunda ilk belirtmemiz gerekn durum, bu standart konaklama alanında uluslararası niteliğe sahip tek standarttır. Bu standardın ortaya çıkışı oldukça uzun kabul edilebilecek bir sürece karşılık gelmektedir.

ISO 18513 standardının gereklilikleri yani Iso 18513 ihtiyaçları, temelinde ise turizm etkinliklerinin en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik olayı haline gelmesi gerçeği yatmaktadır. Geçtiğimiz elli yıllık sürede ulusal ve uluslararası seyahatlerin çok artması, dünya çapında otel sınıflandırmalarının nasıl karşılaştırılacağı sorusunun bir çok kamu ve özel sektör ilgilisi tarafından düzenli olarak sorulmasına yol açmıştır. Bunun üzerine Dünya Turizm Örgütü (Word Turizm Organization-WTO) 2001 yılı programında sınıflandırma ile ilgili bir çalışma yapılabilmesi için girişimde bulunmuştur.

Bu gelişmeden önce turizm alanında standardizasyon ile ilgili bir dizi toplantı da Uluslararası Standartlar Örgütü Tüketici Komitesi (ISO Commite For Consumer Policy-COPOLCO) tarafından düzenlenmiştir. 30-31 Mayıs 1995'te Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen "Hizmetler-Uluslararası Standardizasyonunda Karşılaşılan Güçlükler" isimli fikir üretme toplantısı hizmetler için uluslararası geçerliliği olan standardların oluşturulması konusunun ele alındığı öncü çalışmalardan birisidir. Söz konusu toplantıda hizmet işletmelerinde standardizasyonun ne için gerekli oldugu, gerçekleştirilebilme olasılığı ve uluslararası düzeyde ne ölçüde uygulanabileceği sorulan tartışılmıştır.

Otel işletmelerinde standardizasyon için kaydedilen bir diğer önemli gelişme 31 Mart-1 Nisan 1998 tarihleri arasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) desteğinde düzenlenen toplantıdır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.