- Eskişehir Danışmanlık Hizmetleri Paylaş

‘‘ Danışmanlık hizmetleri: Bir kuruluş yada bir şahsa, uzman olduğu konu ile alakalı olarak kuruluşun yada şahsın yönlendirebilmesini sağlayabilmesi için verdiği bilgilendirme görevine denir. ’’ 

Eskişehir danışmanlık hizmetleri ve Belgelendirme kuruluşu Sistem Kalite olarak 1999’dan günümüze kadar sizlere arz ettiğimiz kaliteli danışmanlık hizmetlerimizde siz değerli kuruluşlarımıza ihtiyaç duyduğunuz konularda gereksiniminizi karşılayacak düzeyde deneyim ve hizmetlerimiz ile yardımcı olmaktayız. Danışmanlık faaliyetimizde siz değerli kuruluşlarımıza profesyonel mühendislerimiz, deneyimli yöneticilerim ve alanında kaliteli personellerimiz ile Sistem Kalite kuruluşu olarak sizlere ihtiyacınız konusunda yardımda bulunabilmek adına ihtiyaç duyacağınız deneyimi ve özellikle de alt yapıya sahip bulunmaktayız. 

Belgelendirme kuruluşu Sistem Kalite olarak sizlere arz ettiğimiz profesyonel anlamda danışmanlık hizmetlerinin değerini daha açık biçimde görülmektedir. İşletme çıtanızı yükseklere taşımak isteyebilir veya iş hayatınızda lider olmayı düşünebilirsiniz. Kuruluş olarak bizde sizlerin bu ideallerinize kavuşturmak  ve ileri bir pozisyona gelebilmeniz açısından uygulamanız gereken yollar hakkında belgelendirme ve danışmanlık yapmaktayız. Bu kapsamda Ürün Belgelendirme, Sistem Belgelendirme, Gıda Belgelendirme ve Kalite Belgelendirme kapsamında çeşitli belge ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bunlar; 

İso Belgesi Ve Kalite Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri 

Kalite Belgelendirme

Ürünlere ve hizmetlere ilişkin müşterileri gereksinimleri ve farklılıkları bakımından sistemlerin prosedürlere göre doğrulanmasıdır. 

Eskişehir danışmanlık hizmetleri ve Belgelendirme  kuruluşu Sistem Kalite olarak Kalite belgelerinde siz değerli şirketlerimize belgelendirme ve test danışmanlık hizmetleri konusunda yardımcı olmaktayız. Kalite belgelerinin ilgili standartları kapsamında mühendislerimizin ve baş denetçilerimizin, şirketlerinizde uygulayacağı tetkiklerin olumlu sonuçlanması eşliğinde kalite belgelerine sahip temin edebilirsiniz. Yapmanız gereken işlem Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuza iletişime geçerek belge müracaatında bulunmaktır. Kuruluşumu tarafından  değerli ve bir o kadar önemli şirketlerimize belgelendirme ve test danışmanlığını yaptığımız Kalite belgeleri şunlardır; 

Rohs Belgesi

Faaliyeti sınırlanmış veya kullanımı men edilmiş elektrikli cihazların varlığına belirlenmiş incelemeler neticesinde düzenlenen bir belgelendirmedir. 

Kalite belgesi olarak ürünlerinize temin etmek isteyeceğiniz Rohs Belgesi hususunda en sağlık tercih olarak bir belgelendirme şirketi Sistem Kalite kuruluşumuza müracaat ediniz. Kuruluşumuzda Rohs konusunda uzman mühendislerimiz ve baş denetçilerimiz ürünlerinize rohs standartlarına uygun alizlerde bulunacaktır. Analizlerimiz akabinde olumlu bulunmasının ardından kuruluşumuzdan Rohs Belgesi alabilirsiniz. Kuruluşumuzda Rohs konusunda uzman mühendislerimiz ve baş denetçilerimiz ürünlerinize Rohs standartlarına uygun analizlerde bulunacaktır. Analizlerimiz akabinde olumlu bulunmasının ardından kuruluşumuz şirketinize Rohs Belgesi verecektir. 

Kuruluşumuzdan Program Tescili, Garanti Belgesi, Barkod Tescili, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik, Yazılım Tescil kalite belgelendirmelerini de temin edebilirsiniz. 

İso Belgesi Ve Gıda Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri 

Gıda Belgelendirme

Gıdalar üretilirken ülke veya uluslar arası belirli prosedürlere bağlı kalındığını belgelendiren işlemdir. 

Eskişehir danışmanlık hizmetleri ve Belgelendirme  şirketi Sistem Kalite olarak siz önemli gıda şirketlerimize gıda belgelendirme ve test danışmanlık hizmetleri kapsamında faaliyetlerde bulunmaktayız. Gıda belgelendirme hususunda belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerini verdiğimiz Gıda Belgeleri şunlardır; 

İfs Belgesi

Gıda, besin maddesi ve bunların imalat süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen ülkeler arası gıda güvenliği belgesidir.  

Üreteceğiniz veya ürettiğiniz gıda ürünlerin adına ifs belgesi için Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzun gıda mühendisleri ve baş denetçilerimiz işletmenizde ifs standardı kapsamında denetimler gerçekleştirecektir. Denetimlerin ardından uygunluk rapor sonucundan başarılı bulunmanız durumunda kuruluşumuzdan İfs belgesini alabilirsiniz. 

Helal Belgesi

Gıda ürünleri ve besin maddelerinin İslamiyet koşullarına göre hazırlandığına  dair alınan bir belgedir. 

Helal Belgesi hususunda belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalitenin deneyimli baş denetçi gıda mühendislerimiz ürünlerinizde helal standardı kapsamında tetkik ve analizlerde bulunacaklardır. Bu analizlerden başarılı bir sonuç almanız durumunda bu belgeyi kurumumuzda alabilirsiniz. 

Haccp Belgesi

Güvenilir gıdaların tüketicilere arz edilmesi konusunda, tertipli işleyen bir düzenin oluşturulması ve koruma altına alınması esaslı gıda güvenliği belgesidir.

Sistem kalite kuruluşumuzun uzman baş denetçilerimiz haccp standardına bağlı kalarak işletmenize analiz ve tetkikler ile risk analizinde bulunacaklardır. Analizler sonucunda oluşturulacak raporun olumlu olması doğrultusunda tarafımızdan işletmenize Haccp belgesi verilecektir. Olumsuz sonuç durumunda ise olumsuzlukları kapanmanız talep edilecek, olumsuzlukları gidermeniz durumda ise belgelendirileceksiniz. 

İso 22000

Gıda imalatı çerçevesinde faaliyet sunan gıda imalatçılarımızın üretimde bulunduğu besin maddelerinin tüketiciler yönünden sağlıklı ve kaliteli ürünler imal ettiğinizi belgeleyen gıda güvenliği standardıdır. 

Gıda imalatı hususunda firmalara İso 22000 standardına bağlı kalarak belge uzmanı denetçilerimiz ve gıda mühendislerimiz gıda kuruluşlarında tetkiklerden bulunacaktır. Bu tetkikler sonucunun olumlu bulunması takdirinde belgeyi temin edebilirsiniz. Uygunsuz durumların tespitin de ise uygunsuzlukların kapatılmasını talep ederiz. Tedarik ettiğiniz doğrultuda ise tarafından belgelendirilirsiniz. 

Brc Belgesi

İngiliz perakendeci kuruluş birliğinin oluşturduğu gıda güvenliği şartlarının gerçekleştirilmesi ile verilen belgedir. 

Brc belgesi için uzman baş denetçilerimiz ve gıda mühendislerimiz işletmenizde standarda bağlı kalarak uygunluk incelemelerinde bulunacaklardır. Uygunluk incelemesinden olumlu rapor aldığınız durumda tarafımızdan belgelendirileceksiniz. Fakat uygunsuzluklar tespit edilmesi durumunda uygunsuzlukların kapatılması talebinde bulunacağız. Uygunsuz durumları tedarik etmeniz doğrultusunda kuruluşumuzca Brc belgelendirilmesi yapılacaktır. 

Kuruluşumuz Globalgap, Fssc 22000, Hijyen, Kosher, İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım, Pas 220, SQF, Brc Consumer Products belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerini de vermektedir. 

İso Belgesi Ve Sistem Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri 

Eskişehir Danışmanlık Hizmetleri ve Belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite olarak, Sistem Belgelendirme bakımından 1999 yılından günümüze kadar hizmetlerde bulunmaktayız. Kuruluşumuzun gerçekleştireceği tetkikler ardından sahip olacağınız Sistem belgelerine sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken işlem Sistem Kalite belgelendirme şirketimize müracaat etmenizdir. Sizlere danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında sunduğumuz sistem belgelendirme çeşitlerimiz şunlardır; 

İso 27001 Belgesi

Kurumsal bilginin emniyetini ve korunmasının sağlanmasında şahıslar, zaman ve bilgi ağlarını çerçevesine dahil eden üst mevkiler tarafından teyit edilen bir yönetimsel ağdır. 

İso 27001 belgesi konusunda uzman ekibimiz, İso 27001 ağının standart koşullarını tedarik edip edemediğinizi belirlememiz adına bir uygunluk değerlendirme denetimi gerçekleştirecektir. Bu denetimimizde alakalı standardın koşullarına uygunluk durumunuzu belirleyeceğiz. Denetimlerimizin ardından İso 27001 şartlarının karşılandığına karar vermemiz durumunda kuruluşunuzun belgelendirmesini gerçekleştiririz. 

İso 9001

Ülkeler arası akretide tarafından hazırlanan Kalite yönetimidir. Bu sistem kurumsal bir işletme olmanın pusulasıdır. 

İso 9001 sistem belgesi için kalite el kitabındaki tüm koşulları uygulamalısınız. İşletmenizin faaliyetleri kuruluşumuzun İso 9001 uzmanı baş denetçi ekibimiz ilgili bölümlerinizin her birinin tüm dokümanlarında incelemede bulunacaktır. Denetimler akabinde ilgili şartları tedarik ettiğinizi tespit etmemiz durumunda kuruluşumuzdan belgeyi temin edebilirsiniz. 

18001 Ohsas

İngiliz Standartları Enstitüsü'nce geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği standardına verilen addır. 

18001 Ohsas standardı gereği ilgili şartlar kapsamında denetçi ve mühendislerimiz işletmenizin iş alanında mevzuatlar bağlı kalarak gerekli incelemeler bulunacaklardır. Bu incelemelerde uyum koşullarını karşılamadığınız tespit edilmesi durumunda kuruluşumuzdan belgeyi tedarik edebilirsiniz. Fakat uygunsuzlukların bulunması durumun ise uygunsuzlukların kapatılmasını talep ederiz, noksanlıkları tedarik etmeniz durumdan ise belgelendirmenizi gerçekleştirmekteyiz. 

İso 14001

Ürün ve hizmetler için hazırlanan uygulama sahanızdaki faaliyetlerinizin, çevrenize karşı olumsuz etkide bulunmadan etkilerini kontrol altına alarak çevrenize katkılarda bulunmanız adına geliştirilmiş kalite yönetim standardına denir. 

İso 14001 konusunda işletmenize ve çevresel etkileri üzerine profesyonel baş denetçilerimizden kurulu ekibimiz, İso 14001 standardına bağlı kalarak risk analiz tetkiklerinde bulunacak ardından bir rapor oluşturulacaktır. Dokümantasyon yapısının oluşturulması ve belgelendirme analizi adına gerekli uygunluk incelemelerinin olumlu sonuçlanması durumunda belgeye sahip olabilirsiniz. Uygunsuz durumların tespit edilmesi durumunda işletmenize bildirim yapılmakta ve olumsuzlukları tedarik etmeniz durumunda belgelendirme sağlanmaktadır. 

Bu sistem belgelerinin yanı sıra İso 10002, İso 22716, İso 20000, İso 29001, İso 16001, İso 16949,  İso 18513, Pefc, İso 13485, İso 50001 sistem belgelendirmelerini de vermekteyiz. 

İso Belgesi Ve Ürün Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri 

Ürün Belgelendirme

İmal edilen cihazların standartlar ve normlar ilkelerine uygunluk beyan etmesi adına güvence oluşturmasına denir. 

Eskişehir Danışmanlık Hizmetleri ve Belgelendirme  şirketimiz Sistem Kalite olarak 1999 yılında günümüze kadar Standartlar kapsamında verim alacağınız kaliteli bir belgelendirme ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Şirketimiz ürünlerinize standartlar kapsamında verdiğimiz Ürün belgelendirme ve test danışmanlık hizmetleri çeşitlerimiz şunlardır; 

TSE Belgesi

Ürün veya cihazların Türk Standartlarına uygun şekilde üretildiğini ifade eden bir belgedir. 

Bu belge için Sistem Kalite şirketimizin profesyonel mühendisleri Tse standardı gereğince ürünlerinizde incelemeler gerçekleştireceklerdir. Bu yapılan incelemeler neticesinde rapor hazırlanacak ve olumlu sonuç elde etmeniz durumundan kuruluşumuzdan Tse Belgesi sahibi olabileceksiniz. Uygunsuz bir durumun tespit edilmesi halinde ise işletmenize gerekli durumlar iletilecektir. Eksiklikleri kapatmanız durumunda ise ürünlerinize TSE belgelendirmesi yapılacaktır. 

Ce Belgesi

Ürünlerin veya cihazların gerçekleşen incelemeler sonucunda avrupa standartlara uygun şekilde üretildiğini belirten belgeye denir.  
Ce Belgesi talebi doğrultusunda Sistem Kalite belgelendirme şirketimizin denetçi ekibi Ce standartları gereğince ürünlerinize değerlendirmelerde bulunacağız. Bu değerlendirmelerden başarılı çıkmanız ardından standarda uygunluğunun doğrulanması sonucunda ürünlerinize Ce belgelendirme yapılmaktadır. 

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet arz eden kuruluş veya işletmelerde hizmetin yapıldığı alanın ve hizmetin yeterliliğinin belirlenen tse standardına uygunluğu incelenerek verilen bir belgedir.

Hizmet Yeterlilik Standardı uzmanlarımızın incelemeleri ile personelin mesleki eğitimi ve yeterlilik düzeyi, hizmet alanınızın durumunu, hizmet ortamında kullanılan cihazların uygunluk analizini gerçekleştirmekteyiz. İncelemelerimizin ardından bir rapor hazırlanacaktır. Hazırlanan raporun olumlu bulunması takdirinde kuruluşumuzdan Hizmet Yeterlilik Belgesi alabilirsiniz. 

Gmp Belgesi (Kozmetikte İyi Uygulamalar)

Ürünlerin imal edilmesi gereken şartlar hakkında rehberlik eden uluslar arası standarttır. 

Gmp belgelendirmesi için Sistem Kalite Belgelendirme şirketi Gmp standardı uzmanı ekibimiz ve profesyonel mühendislerimiz kuruluşunuza ve ürünlerinize standartlara bağlı kalarak incelemeler yapacaktır. Bu incelemelerimiz tamamlandığında ekimiz bir denetim sonuç raporu hazırlayacağız. Ekibimizin hazırlayacağı bu rapordan başarı ile geçmeniz akabinde ürünlerinize Gmp Belgesi alabilirsiniz. 

Bu belgelerin yanı sıra şirketimizden Sfi, Ul, Cb, Tsek, Cenmark, Gs, E, Fcc, Keymark, Etl, Csa, Vde, G, Gost-R, Gost-K, Barkod tescil İso ürün belgelendirme çeşitlerini de incelemeler sonucunda sahip olabilirsiniz. 


 

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.