- Erzurum Danışmanlık Hizmetleri Paylaş

‘‘ Danışmanlık hizmetleri: Bir kuruluş yada bir şahsa, uzman olduğu konu ile alakalı olarak kuruluşun yada şahsın yönlendirebilmesini sağlayabilmesi için verdiği bilgilendirme görevine denir. ’’

Tanım doğrultusunda Erzurum danışmanlık hizmetleri ve Sistem Kalite kuruluşumuz sizlere sunduğu danışmanlık hizmetlerindeki hedef, siz değerli kuruluşlara veya tüzel kişilere bilmedikleriniz konular hakkında detaylı bilgilendirme yapmaktır. Bu bilgilendirme faaliyetimizin kapsamında kuruluşumuz, siz değerli kuruluşlarımıza konusunda profesyonel mühendislerimiz, deneyimli yönetici kadromuz ve kaliteli ve bir o kadar özverili çalışan personellerimiz ile Sistem Kalite Belgelendirme ve Test Danışmanlığı kuruluşu olarak sizlere sunacağımız hizmetler adına ihtiyaç duyulan bilgi birikimine ve özellikle de alt yapıya sahip bulunmaktayız. 1999 yılından günümüze değin danışmanlık faaliyette gerçekleştirerek siz değerli ve bir o kadar öneme sahip olan kuruluşlarımıza kaliteli bir hizmet vermek adına itinalı ve özverili çalışmaktayız

Siz değerli kuruluşlarımıza sunduğumuz Profesyonel anlamda Sistem Kalite Belgelendirme ve Test Danışmanlığı şirketi olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin önemini sizlere sunacağımız faaliyetlerde daha net bir şekilde fark edeceksiniz. Ulaşmak istediğiniz konuma çıkabilir veya var olan imajınızı daha da artırabilirsiz. Kuruluşumuzun vizyonu, sizleri idealleriniz ulaştırabilmek yada  şirketinizin negatif grafiğini pozitife çevirmeyi sağlayacak ve üst bir pozisyonda yer alabilmeniz doğrultusunda uygulamanız gerekenler hakkında bilgilendirme yapmaktır.

Kuruluşumuz tarafından siz değerli işletmelerimize sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında Ürün Belgelendirme, Sistem Belgelendirme, Kalite Belgelendirme ve Gıda Belgelendirme Hizmetleri sunmaktayız. İso Belgesi ve Ürün belgelendirme kapsamında belgelendirme ve test danışmanlığını yaptığımız hizmetlerimiz şu şekildedir;

İso Belgesi Ve Ürün Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Ürün Belgelendirme

İmal edilen cihazların standartlar ve normlar ilkelerine uygunluk beyan etmesi adına güvence oluşturmasına denir. 

Erzurum danışmanlık hizmetleri ve Sistem Kalite Belgelendirme ve Test Danışmanlığı şirketimiz 1999 yılında günümüze kadar kuruluşlarımıza kaliteli bir hizmet verebilmeyi için çalışmaktayız. Belgelendirme kuruluşumuz, ürünlerinize veya cihazlarınıza gerekli Iso belgelendirme ve test danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kuruluşumuz ürünlerine sunduğumuzun İso Belgesi ve Ürün belgelendirme ve test danışmanlığı hizmetlerimiz şu şekildedir;

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet arz eden kuruluş veya işletmelerde hizmetin yapıldığı alanın ve hizmetin yeterliliğinin belirlenen tse standardına uygunluğu incelenerek verilen bir belgedir.

Bir ürün belgelendirme kapsamında yer alan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi için Sistem Kalite şirketimize müracaat edebilirsiniz. Kuruluşumuzun alanında profesyonel uzmanlarımız işletmenizde standartlara bağlı kalarak yapacağı incelemeler ile hizmet alanınızın durumunu, hizmet dahilinde personelin mesleki eğitimi ve yeterliliği, iş alanında kullanılan ekipmanlar standartlara uygunluk durumunu ve izlemesini gerçekleştirecektir. Bu incelemelerimiz sonucunda oluşturulacak denetim sonuç raporunun olumlu bulunması ile beraber kuruluşumuzdan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini alabilirsiniz.

Ccc Belgesi

Çin pazarına ihraç edilecek ürünler için alınması gereken zorunlu ve geniş kapsamda uygulanan bir belgedir.

Çin standartları gereği Ccc Belgesi tedarik edebilmeniz açısından ilk yapmanız gereken belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite'ye müracaat edebilirsiniz. Ccc standardı konusunda profesyonel ekimiz, ürünlerinize Çin prosedürlerine bağlı kalarak analizlerde bulunacaktır. Gerekli incelemelerden bitimin bir denetim raporu sonuç oluşturulacaktır. Bu rapor sonucundan başarı ile geçmeniz ardından bu belgeye kuruluşumuz tarafından sahip olabilirsiniz.

Ce Belgesi

Ürünlerin veya cihazların gerçekleşen incelemeler sonucunda avrupa standartlara uygun şekilde üretildiğini belirten belgeye denir. 

Ürünlerinize Ce Belgesi alabilmeniz için Sistem Kalite kuruluşumuza başvurmanızda bulunmalısınız. Kuruluşumuzun ilgili standartlar ve prosedürleri kapsamında mühendislerimiz ürünlerinizde ilgili standartlar gereği incelemeler yapacaktır. Bu incelemelerden başarılı bir sonuç almanız durumunda Ce belgesini tarafımızdan temin edebilirsiniz.

Gmp Belgesi (Kozmetikte İyi Uygulamalar)

Ürünlerin imal edilmesi gereken şartlar hakkında rehberlik eden uluslar arası standarttır.

Belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite‘ye müracaat etmeniz durumunda Gmp standardı uzmanı ekibimiz ve profesyonel mühendislerimiz ürünlerine ve kuruluşunuza prosedürler kapsamında gereken incelemelerde bulunacaktır. Bu incelemelerimizin ardından ekibimizin hazırlayacağı rapordan başarı ile geçmeniz takdirinde ürünlerinize Gmp Belgesi alabilirsiniz.

Tse Belgesi

Ürün veya cihazların Türk Standartlarına uygun şekilde üretildiğini ifade eden bir belgedir.

Bir ürün belgelendirmesi olan Tse belgesi temin etmek mi istiyorsunuz o zaman ilk yapmanız gereken işlem belgelendirme kuruluşumuz olan Sistem Kalite'ye müracaat etmenizdir. Konusunda ehli mühendislerimizin Tse prosedür ve süreçler kapsamında ürünlerinize bir takım analizlerde bulunacaktır. Analizlerin tamamlanması sonrasında ekibimiz denetim sonucu raporu sunacaktır. Sonuç olarak başarılı bulunmanızı durumunda Tse Belgesine sahip olabilirsiniz.

Yukarıdaki belgelerin yanı sıra Sfi, Tsek, Barkod tescil, Gs, Ul, E, Cb, Keymark, Fcc, Cenmark, Csa, Gost-R, Vde, G, Etl, Gost-K ürün belgelendirme ve İso belgesi çeşitlerini de Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzdan alabilirsiniz.

İso Belgesi Ve Gıda Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Gıda Belgelendirme

Gıdalar üretilirken ülke veya uluslar arası belirli prosedürlere bağlı kalındığını belgelendiren işlemdir.

Erzurum danışmanlık hizmetleri gıda belgelendirme kapsamında Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak hizmetler vermekteyiz. Gıda şirketlerimize kuruluşumuzun denetçi ekibi tarafından ilgili standartların ve prosedürlerin uygulanması akabinde temin edebileceğiniz gıda belgeleri kuruluşunuzda yapacağımız testler neticesinde anlaşılacağı üzere kalite bir hizmet sunduğunuzun kanıtı anlamı taşımaktadır.  Gıda Belgelendirme kapsamında hizmetlerini verdiğimiz İso belgesi ve gıda belgeleri aşağıda kiler gibidir;

İso 22000

Gıda imalatı çerçevesinde faaliyet sunan gıda imalatçılarımızın üretimde bulunduğu besin maddelerinin tüketiciler yönünden sağlıklı ve kaliteli ürünler imal ettiğinizi belgeleyen gıda güvenliği standardıdır.

Gıda üretimde bulunan imalatçı firmalarımıza Sistem Kalite olarak Iso 22000 için belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Iso 22000 standardı uzmanı gıda mühendislerimiz kuruluşunuzda ve ürünlerinizde standartlar kapsamında değerlendirmeler yapacaktır. İnceleme bitince mühendislerimiz denetim sonuç raporu hazırlayacak. Bu rapor sonucu olumlu ise belgeyi kuruluşumuzdan temin edebilirsiniz.

Helal Belgesi

Gıda ürünleri ve besin maddelerinin İslamiyet koşullarına göre hazırlandığına  dair alınan bir belgedir.

Gıda imalatı yapan işletmelerimiz gerekli standartlar kapsamında Helal Belgesini Sistem Kalite kuruluşumuzdan temin edebilirsiniz. Kuruluşumuzun helal belgesi uzmanı denetçi gıda mühendislerimiz ürünlerinize islamı prosedür kapsamında tetkik ve analizlerde bulunacaktır. Sonuç bakımından islami şatlara uygunluğunuzun belirlenmesi takdirinde bu belgeyi kuruluşumuzdan alabilirsiniz. 

Organik Tarım Belgesi

Çevre ile uyumlu hale gelmiş organik imalat, çiftlik ve yerel kaynakların faaliyetlerini temel alan kendine kafi gelen kapalı bir ağın meydana getirildiği ve nihai mahsulün yerine tüm üretim aşamaların analiz edilip belgelendirildiği üretim ağıdır.

Organik tarım belgesi için Sistem Kalite kuruluşumuza müracaatta bulunmalısınız. Gıda mühendisi ekibimiz işletmenizde ve ürünlerinizde organik tarım denetimlerinde bulunacaktır. Bu denetimlerde arazinizin durumu, uygulamaları, genel durum ve yetiştirilen mamuller, riskler ve hususla ile alakalı raporlarınız analiz edilecektir. işlemlerin ardından bir rapor hazırlanacak. Sonucun olumlu bulunması durumunda organik tarım belgesine sahip olursunuz.

Gmp Belgesi

Gıdaların iç ve dış faktörlerden kirlenmesini engellemek yada indirgemek için, işletmelerle alakalı iç ve dış koşullara yönelik koruma altına alıcı tedbirler adına alınan belgeye denir.

Gmp  belgesi mi almak istiyorsunuz en doğru adres bir belgelendirme kuruluşu olan Sistem Kalite'dir. Kuruluşumuz uzman ekibi gıda mühendislerimiz ürünlerinize Gmp standardı kapsamında bir takım denetimler gerçekleştirecektir. Bu denetimlerin ardından işletmeniz ilgili şartları karşılaması durumunda kuruluşumuz tarafından Gmp Belgesi verilecektir.

Haccp Belgesi

Güvenilir gıdaların tüketicilere arz edilmesi konusunda, tertipli işleyen bir düzenin oluşturulması ve koruma altına alınması esaslı gıda güvenliği belgesidir.

Haccp belgesi konusunda belge ve danışmanlık için en doğru adres Sistem Kalite belge ve danışmanlık kuruluşumuzdur. Haccp konusunda bize müracaat etmeniz durumunuzda gıda mühendislerimiz gereken ilgi ve itina ile ilgili standartlar kapsamında analiz ve tetkikler ile risk değerlendirilmesinde bulunacaklardır. Tetkik sonucunda hazırlanacak raporda başarı bulunmanız durumunda kuruluşumuz tarafından işletmenize Haccp belgesi verilecektir.

İfs Belgesi

Gıda, besin maddesi ve bunların imalat süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen ülkeler arası gıda güvenliği belgesidir. 

Gıda ürünlerinize İfs Belgesi tedarik edebilmeniz konusunda Sistem Kalite belgelendirme kuruluşu olarak sizlere yardımcı olmaktayız. İfs belgesi uzmanı gıda mühendislerimiz gıda kuruluşunuzda standartlarda doğrultusunda denetimlerde bulunacaktır. Denetimlerin ardın oluşturulan rapordan başarılı sonuç elde etmenizle birlikte belgelendirme kuruluşumuzdan belgeye sahip olabilirsiniz.

Brc Belgesi

İngiliz perakendeci kuruluş birliğinin oluşturduğu gıda güvenliği şartlarının gerçekleştirilmesi ile verilen belgedir.

Sistem Kalite belgelendirme kuruluşu olarak sizlere Brc Belgesi konusunda yardımcı olmaktayız. Brc standardı uzmanı ve gıda mühendislerimiz işletmenizde ve ürünlerinizde incelemelerde bulunarak işletmenizin uygunluğu kontrol edilecektir. Sistem Kalite gıda mühendisi baş denetçilerimiz kontrollerin ardından hazırlayacakları raporun olumlu sonuçlanması durumdan kuruluşunuza Brc belgesi vermekteyiz.

Kuruluşumuzdan Fssc 22000, Pas 220, SQF, Kosher, Brc Consumer Products Globalgap, İyi tarım uygulamaları ve hijyen belgesi ve danışmanlık hizmetlerini de vermekteyiz.

İso Belgesi Ve Sistem Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Erzurum danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme şirketi Sistem Kalite olarak, Sistem Belgelendirme doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktayız. Kuruluşumuzun baş denetçileri ve mühendislerimiz işletmenizde gerekli prosedürlere bağlı kalarak analizlerde bulunmaktadırlar. Bu analizlerimizin sonucunda olumlu bulunmanız neticesinde gerekli sistem belgelerini temin edebilirsiniz. Sistem belgeleri kapsamında kuruluşumuz sizlere şu hizmetleri vermekteyiz.

İso 9001

Ülkeler arası akretide tarafından hazırlanan Kalite yönetimidir. Bu sistem kurumsal bir işletme olmanın pusulasıdır.

Sistem belgeleri içinde sıklıkla kullanılan Iso 9001 için ilk önce kalite el kitabındaki şartların hepsini uygulamalısınız. İşletmenizin işlemleri Sistem Kalite kuruluşumuzda görevli Iso 9001 uzmanı baş denetçi ekibimizce ilgili kısımların tüm belge ve dokümanların analizi gerçekleştirilir. Ekibimizin yaptığı analizler neticesinde gerekli şartları karşıladığınızın belirlenmesi sonucunda kuruluşumuzdan bu belgeyi alabilirsiniz.

İso 10002

Müşteri  şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yöneteceğiniz araçlarını tanımlayan, müşterilerinizin verdiğiniz hizmetten memnun kalmasını sağlayan yönetim sistemidir.

İso 10002 belgesi alabilmeniz adına işletmenizde bazı analizlerde bulunulması gerekmektedir. Bu analizler en hızlı, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzun konusu uzmanı baş denetçi ekibimiz tarafından yapılmaktadır. İşletmenizde gerekli bölümlerin dokümanları ekibimiz tarafından tetkiklerde bularak standart şartlarını tedarik edip etmediğiniz analiz edilecektir. bu Bu analizlerimiz sonunda hazırlanan raporun olumlu bulunması neticesinde Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzdan İso 10002 Belgesine sahip olabilirsiniz.

18001 Ohsas

İngiliz standartları enstitüsü’nce geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği standardına verilen addır.  

18001 Ohsas konusunda en hızlı, en kalite ve en sağlıklı şekilde netice elde ederek belgeye sahip olabilmek için Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuza müracaat ediniz. İş güvenliği hususunda 18001 Ohsas standardı uzmanı ve deneyim sahibi ekibimiz İşletmeniz kapsamında iş alanınızda ülkeler arası mevzuatlara bağlı kalarak gerekli incelemeler yapacaktır. Bu incelemeler akabinde uyum koşullarını karşılamadığınız belirlemesi doğrultusunda kuruluşumuzdan belgeyi alabilirsiniz.

İso 27001 Belgesi

Kurumsal bilginin emniyetini ve korunmasının sağlanmasında şahıslar, zaman ve bilgi ağlarını çerçevesine dahil eden üst mevkiler tarafından teyit edilen bir yönetimsel ağdır.

İso 27001 belgesi almanız konusunda en doğru karar olarak Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzla irtibata geçmenizdir. Kuruluşumuzun konusunda uzman ekibi, İso 27001 ağının standart koşullarını tedarik edip edemediğinizi belirlenmemiz adına bir uygunluk değerlendirme denetimi gerçekleştirecektir. Bu denetimimizde alakalı standardın koşullarına uygunluğunuzu belirleyeceğiz. Denetimlerimizin ardından İso 27001 şartlarının karşılandığına karar vermemiz durumunda kuruluşunuzun belgelendirmesini gerçekleştiririz.

İso 14001, İso 22716, İso 20000, İso 29001, İso 16001, İso 16949,  İso 18513, Pefc, İso 13485, İso 50001 belgeleri belgelendirme ve danışmanlığını yaptığımız diğer sistem belgelendirme çeşitlerimizdir.

İso Belgesi Ve Kalite Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Kalite Belgelendirme; Ürünlere ve hizmetlere ilişkin müşterileri gereksinimleri ve farklılıkları bakımından sistemlerin prosedürlere göre doğrulanmasıdır.

Erzurum danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme kuruluşu Sistem Kalite olarak Kalite belgelerinde siz değerli şirketlerimize belgelendirme ve test danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. İlgili standartlar kapsamında mühendislerimizin ve baş denetçilerimiz, şirketlerinizde uygulayacağımız tetkiklerin olumlu sonuçlanması doğrultusunda kalite belgelerine sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Sistem Kalite Belgelendirme kuruluşumuza müracaat etmenizdir. Siz değerli ve bir o kadar önemli şirketlerimize Kalite Belgelendirme kapsamında hizmetlerini verdiğimiz kalite belgeleri şunlardır;

Rohs Belgesi

Faaliyeti sınırlanmış veya kullanımı men edilmiş elektrikli cihazların varlığına belirlenmiş incelemeler neticesinde düzenlenen bir belgelendirmedir.

Ürünlerinize kalite belgelendirmesi kapsamında Rohs Belgesi temin edebilmeniz hususunda belgelendirme kuruluşu olan Sistem Kalite şirketimize müracaat ediniz. Kuruluşumuzda Rohs konusunda uzman mühendislerimiz ile baş denetçilerimiz ürünlerinize prosedürler eşliğinde analizlerde bulunacaktır. Analizlerimiz doğrultusunda olumlu bulunmanızın ardından Rohs Belgesine sahip olabilirsiniz.

Kuruluşumuzdan alabileceğiniz diğer kalite belgeleri ise; Garanti Belgesi, Program Tescili, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik, Barkod Tescili, Yazılım Tescil'dir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.