- Pefc Nedir? Paylaş

Pefc Nedir?     

Pefc Nedir? açıklayalım. Orman belgelendirme onay programı (PEFC), sürdürülebilir orman yönetimini tarafsız üçüncü parti orman sertifikasyonları aracılığıyla destek veren bir programdır. Pefc; Coc-Orman koruma ve gözetim zinciri, ham ürünün ormandan tüketiciye gelene kadar ki; işleme, dönüştürme, üretim gibi tüm süreçlerin başarıyla gerçekleştiğini taahhüt eden bir sistemdir. PEFC, alıcılara kağıt ve orman ürünlerini devamlı şekilde bir orman meydana gelimine güvenlik mekanizması meydana getirmek adına sunmaktadır. PEFC belgesi, kullanmakta olduğunuz kağıdın sürdürülebilir ormanlardan tedarik edilen selülozdan yapıldığını, imalat aşamasında orman kaynakları ile alakalı nüfusun sosyal ve ekonomik refahına uygun biçimde davranıldığını gösterir.

Pefc nedir? sorusu hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için Sistem Kalite Belgelendirme Ve Test Danışmanlığı kuruluşumuzdan danışmanlık alabilirsiniz. PEFC onaylaması, ormancılığı ve ağacın kesilmesinden ve ürünleşmesine kadar kağıt ve ağacın izlenilebilirliğini birleştiren ve bu izlenilebilirlik adına bir araç olan şeffaf bir sistemdir. PEFC bir bütün şeklinde ormancılık sektöründe ve toplumda geniş kapsamlı etki bırakmaktadır. PEFC ülkelerde, yalnız asgari ihtiyaçları bir çerçevede değerlendiren yeni orman hukukunun ötesine giderek teorik olarak uygulanan orman operasyonları adına gereken şartları belirlemektedir. PEFC orman sertifikasyonunun en önemli etkileri olarak ormandaki biyolojik çeşitlilik görülmektedir. PEFC kriterlerinin önemli orandaki kıstasları, diğer sistemlere nazaran daha  sıkıdır. Ayrıca, PEFC kriterleri, halihazırda sıkı legal ihtiyaçların uygulandığı ormanlarda ve mevzuatlara tabii alanlarda da yorumlama ve ayrıntı ile alakalı detayları sağlar. PEFC orman yasası ve uygulanmasını teşvik alanlarındaki değişikliklerle alakalı iletişimi belirlemektedir. Her ne kadar orman karaborsaları ormanlar adına küçük de olsa bir sorun teşkil etsede, PEFC işveren sorumluluklarını arttırmakta önemli bir rol almaktadır.

PEFC bağımsız değerlendirme, ciro ve ulusal orman sertifikasyon sistemlerinin tanınmasını sağlayan milletler arası bir şemsiye örgüt şeklinde küçük ve aile orman sahiplerinin özel gereksinimlerine yanıt olarak 1999 senesinde oluşturulmuştur. Aynı zamanda milletler arası kabul edilmiş koşulları ve küresel açıklamaya uyulmasını sağlamak iken, alakalı ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel gerçeklerine göre ulusal standartların bağımsız ilerleyişini sağlayan bir mekanizma ihtiyaçlara yanıt verdi. Bugün, PEFC dünyadaki en büyük orman belgelendirme sistemi ve küçük orman sahipleri adına tercih edilen belgelendirme sistemidir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.