- GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Temel Prensipleri Paylaş

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Temel Prensipleri

Glp iyi laboratuvar uygulamalari sistemi temel prensipleri alt kısımda maddeler halinde yer almaktadır.

Duyma (Test Birimi) faaliyeti ve personel

Her laboratuvarda bulunan idareciler  laboratuvarların İyi Laboratuvar Uygulamaları ağı prensiplerine göre işlemesinden mükelleftir.

Kalite güvence sistemi

Laboratuvarlar, İyi Laboratuvar Uygulamaları ağı  prensiplerine göre uygulama gösterebilmek için doküman haline getirilmiş kalite güvence programına sahip olmalıdır.

Laboratuvarlar

Laboratuvarlar, test sonuçlarında analizlerin sağlıklı olmasını etkileyecek etkenleri minimize edecek ve rahat çalışma olanağı verecek büyüklükte ve yapıda olmalıdır.

Malzeme, Cihaz ve reaktif

Uygulamalar ile alakalı çevre faktörlerinin kontrolü, bilgilerin  toplanması, muhafaza edilmesi ve tekrar  kullanılması için faaliyette olan  araç ve gereçler ve bilgisayarlı sistemler göre yerleştirilmiş olmalıdır.

Test programları

Testler esnasında  kimyasal ve fiziksel bütünlük sağlanmış olmalıdır. Bu sebeple kullanılan cihazlar uygun biçimde yerleştirilmeli. yeterli kapasiteye ve uygun tasarıma sahip olmalıdır. 

Referans ve Test madde

Laboratuvarlarda uygulanacak tüm test ve referans maddeleri doğru biçimde tanımlanmış olmalıdır.

Çalışma prosedürleri

Laboratuvarlar tarafından uygulanan testler neticesinde elde edilen verilerin bütünlüğünü ve kalitesini gerçekleştirmek için laboratuvar yöneticileri tarafından teyit edilmiş yazılı aşamalar hazırlanmış olmalıdır.

Çalışma performansı

Laboratuvarlarda uygulanacak her test araştırması için, çalışma başlamadan önce hazırlanmış bir çalışma planı oluşturulmalıdır. Çalışma planı, çalışmanın maksadını ve niteliğini açıklamalı, kodlanmış test maddelerini belirtmeli ve uygulanan referans maddeleri göstermelidir. 

Neticelerin raporlanması

Her test araştırmasının sonucunda bir sonuç raporu oluşturulmalıdır. 

  • Kayıtların ve materyallerin koruma altına alınması
  • Laboratuvarlarda uygulanan testler ile alakalı olarak, her çalışmaya ait, işleyiş  planı, ham bilgiler, test ve referans madde numuneleri ve netice raporu, personelin özellikleri, eğitim ve tecrübeleri, kullanılan araçların kalibrasyon ve bakımları ile alakalı raporlar, bütün yazılı iş aşamaları ve çevresel gözlem kayıtları muhafaza altına alınmalıdır.

Glp iyi laboratuvar uygulamalari sistemi temel prensipleri hakkında daha fazla bilgi almak için Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz ile iletişime geçiniz...

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.