- Haccp Nedir? Paylaş

HACCP Nedir

Haccp Kavramı; Gıda güvenliği insan sağlığı için en önemli ve kritik noktalardan birisidir. Gıda güvenliğinde ortaya çıkabilecek biyolojik, kimyasal, fiziksel üretim sistemlerinde riskleri azaltmak ve sistematik önleyici faaliyetler olarak tanımlanabilir. 

HACCP kısaca Kritik Kontrol Noktaları Risk Analizi şeklinde kısaltılabilir. Haccp gıdaya özgü bir standard serisidir. Haccp standardında en temel noktalardan birisi Tehlike risk değerlendirmesinin yapılması ve Kritik Kontrol Noktaları belirlenmesi ve bu tehlikelere karşı önlemlr alınması şeklinde özetlenebilir. Haccp standardı gıdanın üretildiği aşamadan nakliyesi ve gıda maddesi kullanımı esnasında meydana gelebilecek risklerin değerlendirilmesine yönelik şartlar ve sistemler bütünüdür. 

  • Haccp gıda güvenliği ve gıdalarda kalite olgusunun en önemli parçalarından birisidir. Haccp standardı ise temelinde Toplam Kalite Yönetim sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktadır. Toplam Kalite Güvence sistemi ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının beraber kullanımı olarak tarif edilir. İnsanoğlunun temel hayat kaynağı olan gıdaların hijyen ve bulaşma risklerinin önlenmesi ve iyi üretim uygulamaları GMP sistemi ile ortaya çıkan sistemdir. Haccp günümüzde ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemlerinin temelini oluşturmakta ve tüm dünyada Gıda Güvenliği standardlarına kaynak özelliği taşımaktadır. Gıda sektörünün yanısıra İlaç sektörü ve kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır. Haccp Temel Aşamaları Haccp kurulumunda temel olarak aşağıdaki aşamalrdan oluşmaktadır.
  • Haccp uygulamasından sorumlu personelin ve ekip oluşturulması Haccp için ürün tanımlanması yapılması Haccp ürünlerin hangi amaca hizmet ettiğinin açıklanması Haccp iş proseslerinin yazılması Haccp proseslerinin kontrol edilmesi Haccp işleminden sorumlu kritik noktalarda bulunan personelin tayini ve ürünlerin tanımlanması ve iş süreçlerinin belirlenerek uygulamaların yapılması ve bu uygulamaların kontrol edilmesi aşamalarından meydana gelmektedir. 

Hizmette güven, müşteri memnuniyeti, kaliteyi ve müşteri nin ihtiyacını göre çözüm üreten bir kalite belgelendirme firması olarak haccp İzmir, haccp İstanbul, haccp Ankara, haccp Adana, haccp Bursa, haccp Antalya, haccp Eskişehir, haccp Kayseri, ve haccp Konya’daki şubelerimiz aracılığıyla %100 müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.