- ISO 22000 Standardı Gelişim Tarihçesi Paylaş

ISO 22000 Standardı Gelişim Tarihçesi

Iso 22000 standardi gelisim tarihcesi, Gıda güvenliği yönetim ağı tarihsel gelişimi analiz edildiğinde  aşağıda belirttiğimiz aşamalarda gerçekleşen gelişmeler ve değişmeler standardın şu andaki duruma getirilmesine sebep olmuştur.

Iso 22000 standardi gelisim tarihcesi, 1959-1960 yıllarındaki ilk çalışmalar ile, NASA’nın uzaya giden astronotlarının yiyeceği ve içeceği gibi besin maddelerinin emniyetini garanti altına alacak eksiksiz program isteği ile başlamıştır. 

  • 1963’te Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün Codex Alimentarius’da HACCP ilkelerinin  yayımlanması
  • 1973 tarihinde NASA ve astronotlar adına besin üretiminde eksiksiz olarak ortak proje gerçekleştirilmesi ve HACCP kavramının tarihte yer bulması
  • 1985 senesinde ABD Ulusal Bilim Akademisi gıda emniyetinin sağlanması amacıyla gıda işletme kurumlarının HACCP yaklaşımının kabul edilmesi  gerektiğinin önerisinde bulunması
  • 14 Haziran 1993 senesinde - HACCP’ in Gıda Ürünlerinin  Hijyeni direktifi ile legal şekilde  Avrupa Birliği ülkelerinin yasalarına girişi
  • 1996  senesinde - Avrupa’daki bütün besin sanayisinin faaliyete geçirilmesinin gerekli  bir legal zorunluluk durumuna getirilmesi
  • 16 Kasım 1997- Türk Gıda Kodeksi ile gıda endüstrisinde HACCP  faaliyetlerinin zorunlu duruma getirilişi
  • 20 Şubat 1998 senesinde Danimarka’da DS 3027/1998 HACCP Standardı’nın yayımlanması
  • 3 Mart 2003 senesinde TS 13001-Tehlike değerlendirmesi ve Kritik inceleme Noktalarına(HACCP) uygun gıda güvenliği yönetimi-gıda üretimi gerçekleştiren firmalar ve bu firmalara Tedarik Sağlayan şirketler İçin yönetim ağına yönelik şartlar ismiyle  HACCP standardı yayımlanması.
  • 1 Eylül 2005 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Ağları-Gıda Halkasında yer bulan firmalar için koşullar standardı yayımlanması
  • 26 Ocak 2006-TS EN ISO 22000 Türk Standardı şeklinde kabul edilmiştir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.