- Barkod Tescili İçin Gerekli Belgeler Paylaş

Barkod tescili için gerekli belgeler aşağıdaki yazılanlar gibidir.

  • Vekaletname
  • Barkod Uygulanacak Ürünler Listesi
  • Noter Onaylı Taahhütname (Örneği Ekte)
  • Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu
  • Mali Müşavirinizden  alacağınız onaylı 2010 yılına ait gelir tablosunu almalısınız.
  • Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi
  • Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz.
  • Firmanın hiç bir geliri  olmasa dahi boş gelir tablosu
  • Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
  • Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi  

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.