- Brc Consumer Products Hedefleri Nelerdir? Paylaş

Brc Consumer Products Hedefleri Nelerdir?

Brc Consumer Products hedefleri nelerdir?, alt kısımda maddeler halinde bulabilirsiniz.

  • Müşterilerin birbiriyle çelişen isteklerini asgari düzeye indirmek yada ortadan kaldırmak
  • Aynı kuruluşa aynı hedefle birden çok denetimin gerçekleşmesi engellemek
  • Yerel değerlendirme yapılmasına destek vermek
  • Etik ticaret şartları kapsamında açıklık ve şeffaflığı teminat altına almak
  • Standardın geliştirilmesi ve revizyonunda teknik danışman komitelerinin yanında direk sektör yatırımcı şirketlerin de yer almasını sağlamak
  • Tüm sektör için geçerli olan en iyi faaliyetleri (best practice) yaygınlaştırmak
  • BRC standardını ve destek proseslerini devamlı olarak gözden geçirmek ve geliştirilmesine yardım olmak.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.