- Patent Başvurusu Paylaş

Patent Başvurusu

Patent başvurusu, buluşların koruma altına alınması açısından yapılacak tescil işleminin resmi olarak ilk aşamasıdır. 

Tescil başvurusu yapılmadan önce, buluşları inceleyen patent ön araştırma işleminin yapılması gerekmektedir. Şayet ön araştırma neticesine istinaden buluşun tescil açısında gerekli kriterleri bulundurması patent tescil başvurusu evvelinde tescil müracaat dosyasının eksiksiz ve doğru şekilde, yasaya uygun hazırlanması önemlidir.

Patent başvurusu için gerekli evrakların oluşturulması Patent Vekili Sistem Patent şirketimizin konusunda deneyimli mühendislerimizin yönlendirmesi kapsamında yapılmaktadır.

Patent tescil Başvurusu açısından teknik dosya oluşturulurken gerekli süreçleri kısaca ifade etmek gerekirse temek başlıklar alt kısımda yer aldığı gibidir;

Geliştirilen Buluşun Özet Kısmı

Geliştirilen buluşun konusunu ve tasarlanan geliştirmelerin özet şeklinde açıklandığı metin olan özet kısmı itinalı şekilde hazırlanmalıdır.

Tarifname

Buluş ürününün en kapsamında şekli ile açıklanması gereken kısımdır. Tescil başvurusunda yer alana diğer önemli konu da geliştirilen buluşun benzerleri bulunması durumunda bunlarla arasında yer alan farklar ile diğer buluşlara nazaran avantajlarının ile dezavantajlarının ifade edilmesi, buluşunuzun alternatif sunduğu teknik problem, teknolojik bakımdan sunacağı yeniliklerinin açık olarak yazılı ifade edilmesidir. Tarifnamenin teknik açısından konunun uzmanı Sistem Patent şirketimizin mühendislere tarafından hazırlanması önemlidir.

Teknik Resimler/Fotoğraflar

İlgili buluşun taslak resimleri varsa buluşunuzu meydana getiren parçaların adları ile teknik resimde numaralandırılmasıdır.

İşlemler

Buluşunuzda korumaya alınması istenen kısımlar ayrı ayır olarak açıklanmalıdır. Hangi kısımların ihlal edilmesi istemiyorsa ayrıntılar bu bölümde belirtilmelidir. Taklitlerin engellemesi mahiyetinde bu çeşit bilgilerin patent müracaat açısından hazırlanacak dosyanızda yer alması önemlidir.

Gerekli Evraklar

Patent müracaatı açısından resmi kurumların talep ettiği tüm evrakların toparlanmasıdır. Tüm evrakların müracaat yapan işletme veya şahsın tüm bilgileri, buluş sahibine ilişkin bilgiler, vekaletname şeklinde açıklayabiliriz.

Buluşun içeriğine ilişkin tescil dosyanız oluşturulmasının ardından tescil başvurusunu başlatılması aşamasına gelmiş olacaktır.

Buluş Tescil Başvurusu Nereye Yapılır?

Buluşun tescili açısından Türkiye de Marka Vekili Sistem Patent şirketimiz, yetkili merci tarafına gerekli işlemleri yürütme statüsüne sahip bir firmadır. Ülkemiz dışında farklı ülkelerde de  geliştirilen buluşun korumaya alınması için Uluslararası müracaat yapılması gerekmektedir.

Uluslararası koruma alınması açısından yapılacak müracaatlarda Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) vasıtası ile işlemler gerçekleştirilmektedir.

Patent Başvurusu için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra yetkili merci tarafına Sistem Patent şirketimiz tarafından başvuru işlemleri başlatılacaktır. Bu aşamanın ardından tescil aşamanız başlamış olacaktır.

Marka ve Patent Vekili Firmamız Sistem Patent konusunda deneyimli uzmanlarımız tüm buluş tescil başvuru aşamalarında sizlere destek olmaktadır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.