- Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) Zorunluluğu Nedir ? Paylaş

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) Zorunluluğu Nedir?

Malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS) zorunluluğu konusunda 26 Aralık 2008 tarih 27092 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren tehlike arz eden maddeler ve müstahzarlara yönelik güvenlik bilgi formlarının (GBF/SDS/MSDS) hazırlanması ve dağıtılması hakkında mevzuat kapsamına göre oluşturulması ve dağıtımının yapılması yasal bir mecburiyet getirmektedir.

Malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS) zorunluluğu Kimya sektörleri arasında her ne ölçüde malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) şeklinde bilinse de, alakalı mevzuatta da bahsedilmiş olmakla birlikte aslen güvenlik bilgi formu olarak isim verilmekte ve bu şekilde faaliyet ettirilmektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.