- GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Nasıl Kurulur? Paylaş

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Nasıl Kurulur?     

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları sistemi kurulması ağının temelinde, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kesimince 1980 senesinde hazırlanan, laboratuvarlarda kimyasal maddelerin uygulanması hususundaki şartlar bulunmaktadır.Bu şartlar, 1995-1996 senelerinde bütün laboratuvar araştırmalarını içene alacak  şekilde tekrar gözden geçirilmiştir.1998 senesinde ise ülkeler arası kabul görmüş ve çeşitli disiplinlerde ortak olarak tespit edilmiş yönetim biçimlerinin teorik ve pratik şartları laboratuvarlara uygulanmış ve bu şekilde İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi meydana gelmiştir.İyi Laboratuvar Uygulamaları kılavuzunda yer alan kuralların hepsini, hakkıyla uygulayabilmek için, iyi bir laboratuvar yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.Yasal düzenlemelere bakıldığında, bu konuda 1995 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından, İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu ve 2002 yılında Çevre Bakanlığı tarafından, İyi Laboratuvar Uygulamaları ilkeleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik çıkarılmıştır.    

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları nasıl kurulacağı ve oluşturulan kılavuzunun maksadı, çevre veya insan sağlığı bakımından bilgi toplanmasına ilişkin uygulamaların gerçekleşeceği veya özelliklerinin tespit edilmesine ihtiyaç duyulan maddelerin inceleneceği laboratuvarlar araştırmalarının koordine edilmesi, yürütülmesi, izlenmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması ile alakalı  esasları belirlemektir.

İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkeleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik’in maksadı, İyi Laboratuvar Uygulamaları ilkeleri ile laboratuvarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemektir. Bu her iki legal düzenlemenin temelinde GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları ağının standartları ve Kalite Yönetim ağının ilkeleri yer almaktadır.Bu bakımdan laboratuvarlarda GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları ağını inşa etmek ve Kalite Yönetim ağı ile entegre çalışmasını sağlamak için, en doğru yaklaşım, bu hususta  danışmanlık hizmeti almaktır. Bu şekilde daha hızlı yol kat edebilmek ve kısa zamanda belirlenmiş standartlara uygun  faaliyetlere başlamak mümkün olacaktır. 

2010 senesinde ilan edilen İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkeleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Faaliyetlerinin ve Çalışmalarının İncelenmesi hususundaki yönetmeliğe göre, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal İzleme kurumu olarak yasal yetkinliğe sahiptir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.