- KVKK Nedir? Paylaş

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Günümüzde teknoloji oldukça ilerlemiş ve dijitalleşmede müthiş bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşümlerin yansımaları gizlilik ve güvenlik kapsamında yeni yasalar ve yaptırımlar düzenlemenmesine neden olmuştur. Gerek resmî kurumlar ve gerekse özel sektördeki kurumlar, -dijital ortam binlerce kişiye ulaşılabidiğinden- her gün binlerce kişinin bilgilerine ulaşabilmektedir. Kaydedilen bilgiler, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin de sonucu olarak, kolayca işlenebilmektedir. 

Günümüzde özellikle pandemi sürecinde dijitalleşme daha çok önem kazanmıştır. Öyle ki kuruluşlarda dijitalleşme adeta zorunlu hâle gelmiştir. Dolayısıyla gizlilik ve güvenlik alanındaki gereksinimler artmıştır. 7 Nisan 2016’da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile organizasyonlar tarafından "teknolojik yeniden yapılanma" sürecininin başlamasına neden olmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) vesilesiyle, gizlilik ve güvenlik alanında yeterli sistem ve birikime sahip  olmayan kuruluşlar bu alana odaklanmaya başlamışlardır. 

Uluslararası standartlara uyum ve özel hayatın mahremiyeti ilkeleri kapsamında Sistem Patent A.Ş. olarak bizler de bu düzenlemelerin gerekliliğini benimsiyoruz. Bilgi güvenliği sisteminin kurulması ve hayata geçirilmesi konusunda 20 yılı aşkın danışmanlık tecrübemiz ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyumluluğu kapsamında çözümler geliştiriyor ve ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunduğumuza inanıyoruz. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı üzerine sahip olduğumuz tecrübeler ve uygulama pratiklerinin de desteği ile kurumumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Sistem Patent A.Ş. sürekli gelişen ve iyileşen bir kuruluş olarak birlikte kalıcı, dinamik, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir kişisel veri yönetim sistemi kurmayı hedefliyoruz.

KVKK'dan Kurumlar Ne Anlamalı?

KVKK, veri işleyen her kuruluşu ilgilendiren ve birtakım yaptırımlar gerektirir. Kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve gerekli olduğu her kuruluş verinin güvenli muhafaza edebilmesi için kanuna uygun bir metod belirleyip bunu uygulaması gerekmektedir.

Her bir  kuruluş, faaliyetlerini dikkate alarak kişisel verilerin korunması adına mevzuata uygunluğuna dair detaylı bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, kuruluşun iş süreçleri incelenmeli, kişisel veri koruma için gereklilikler yerine getirilmeli ve buna dair aydınlatma metinleri ile gerekli bilgilendirmeler yapılmalı ve eğer gerekirse KVKK'ya uygun olarak kişisel veri imha politikası hazırlanmalıdır.

KVKK'nın Amacı Nedir?

Temel haklarımızdan özel hayatın gizliliği kapsmında kişisel verilerin işlenmesinde; işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenlemektir.

KVKK Kimleri Kapsar?

Kişilerin Adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası vs. verileri veri kayıt sistemine tamamen veya kısmen otomatik işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri, kimliği doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi ifade etmektedir. 

Adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, cv, resim, parmak izleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri birer örnektir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu bilgilerin haricinde başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilme ihrimali olan ya da ayrımcılığa neden olabilecek nitelikteki verilere Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak ifade edilir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler Özel Nitelikli Kişisel Verilere örnektir.

Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemlidir?

Diyelimki 2010 yılından bu yana otomatik kayıt sistemi ile günümüze kadar kayıt altına alınmış milyon gigabayt veri miktarına sahip bir kuruluşa ait kişisel veriler kötü niyeti olan gerçek ya da tüzel kişilerin eline geçti.
Bu kuruluşa ait güvenin yerle bir olması anlamına gelir. Nitekim yakın zamanda bir kaç sosyal medyanın kişisel verileri yeterli kadar muhafaza etmediği gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüyoruz ki kişisel verilerin korunması ekstra bir yükümlülük değil, toplum için olmazsa olmaz bir husustur.

Neden Sistem Patent KVKK Danışmanlığını Tercih Etmelisiniz?

KVKK Danışmanlığı,  20 yılı aşkın vermiş olduğu hizmet ile sektörde lider, yenilikçi ve sürekli iyileşen bir kuruluş olarak sektörde verdiği danışmanlık ve destek hizmetlerinin başında gelmektedir. KVKK danışmalık sürecimiz 3 aşamadan oluşur.

  • Hukuki Danışmanlık
  • Süreç Danışmanlığı
  • Teknik Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık: Hukuk danışmanlığı kurumunuzun tüm süreçlerinin KVKK kapsamında mevzuata uyumluluğu analizine tabi tutulması aşamasıdır. Kuruluşun günlük olarak işledikleri kişisel verilerin danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilen analiz ile gerekli tedbirler oluşturmaktadır.

Süreç Danışmanlığı: Danışmanlarımız tarafından oluşturulan tedbirler doğrultusunda süreçlerin tasarlanması ve düzenlenmesi süreç danışmanlık aşamasıdır. Bu aşamada veri envanter raporu detaylı şekilde oluşturulur. Oluşturulan rapor doğrultusunda veriler sınıflandırılmaya hazır hale getirilir.

Kuruluşun, kişisel verilerin korunması ile ilgili verileri saklama ve silme gibi politikaların içeriğinin hazırlanması, kurumun sahip olduğu hukuki anlaşma ya da form gibi dokümanların gözden geçirilerek KVKK uyumlu hale getirilmesi, açık rıza ve aydınlatma metinlerinin oluşturulması gibi süreçler barındırır.

KVKK Teknik Danışmanlık: ISO 27001 ‘de olduğu gibi gerekli tüm dokümantasyon sağlanarak teknik aşmaya geçilecek hale geldğinde sıra kişisel verilerin otomasyonlar veya kullanıcı hatalarından bağımsız olduğunun kontrol aşamasıdır. Bu aşamanın en büyük özelliği tamamen teknik bilgi gerektirmesidir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.