- Patent için gerekli evraklar Paylaş

Patent İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Patent için gerekli evraklar, müracaat öncesinde Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenen evraklar ile müracaat başlatılmadan, mutlaka geliştirilen buluşa yönelik patent ön araştırma uygulamasının yapılması önem arz eder.

Şirketimiz danışmanlığında yapılacak Patent Ön araştırma sonucuna istinaden buluşunuz tescil açısından ilgili kriterlere sahip olması durumunda, tescil başvurusu açısından başvuru dosyasının eksiksiz olarak, ilgili yasaya uygun şekilde hazırlanması tescil kapsamında önem arz eder.

Patent başvurusu için gerekli evraklar konusunda Patent Vekili Sistem Patent şirketimizin deneyimli mühendislerimiz danışmanlığından yapılması tescil açısından en sağlılık yoldur.

Patent Başvurusu için teknik dosya hazırlanırken gerekli olan aşamaları kısaca belirtmek gerekirse ana başlıklar şu şekilde olacaktır;

  • Başvuru Formu
  • Buluşu anlatan özet
  • Buluşun açıklandığı tarifname
  • İstem ya da istemler ile atıf yapılan fotoğraflar
  • Patent Tescili ile korunması talep edilen geliştirmenin unsur ya da unsurlarını barındıran istem ya da istemler
  • Vekaletname
  • Tarifname Metni

Tarifname Metni

Buluş ürünün ayrıntılı şekilde açıklandığı bölümdür. Patent müracaatındaki bir önemli hususta buluşunuzun varsa benzerleri ve bunlar ile arasındaki farklılıklarının, diğer buluşlara istinaden avantajları ve yine bulunması durumunda dezavantajlarının belirtilmesi, geliştirilen buluşun hangi probleme çözüm getirdiği, beraberinde sunacağı yeniliklerinin açık ve net olarak yazılı belirtilmesidir. Tarifname metni, teknik açıdan konu uzmanı nezdinde hazırlanması önemlidir.

Buluşun Özeti

Tescile konu edilecek buluşun konusu ile tasarlanan geliştirmelerin özet şekilde açıklandığı bölümdür.

Teknik Resim

Geliştirmelere ait resimler/fotoğraflar, detay parçalar, mevcutsa buluşunuzu geliştirilmesine yardımcı unsurların adı ve teknik resimde numara verilmesidir.

İşlemler

Geliştirmenin korumaya alınmasını istediğiniz bölümlerin tek tek ifade edilmesi, kopyaya konu edilmesinin istemediğiniz kısımlar gibi detaylar bu bölümde açısından önemlidir. Taklitlerin bertaraf edilmesi açısından bu çeşit bilgilerin patent müracaatı için hazırlanacak dosyanızda bulunması gereklidir.

Evraklar

Patent müracaatı için resmi kurumların  istediği diğer evrakların hazırlanmasıdır. Bu evrakları da müracaat yapan işletme veya şahsın kişiler bilgileri, buluş sahibine ilişkin bilgiler, vekaletname şeklindedir.

Buluşa konu içeriğe ilişkin tescil dosyanız oluşturulmasının ardından patent başvurusunu yetkili kurumlara beyan etme aşamasına gelinecektir.

Patent Başvurusu Nereye Yapılır?

Tasarlanan buluşun tescil edilmesi açısından Türkiye’ de Patent Vekili Sistem Patent şirketimiz yetkili kurum nezdinden tescil için gerekli işlemleri yürütme  yetkisine sahiptir. Ülkemiz dışında diğer bir ülkede buluşun korunabilmesi doğrultusunda ülkeler arası tescil başvurusu yapılması gerekir.

Buluşun uluslararası korunabilmesi açısından gerçekleştirilecek müracaatlarda Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)  ile gerekli işlemler Sistem Patent şirketimiz danışmanlığında yürütülmektedir.

Patent Başvurusu için gerekli belgeler toparlanmasının ardında resmi kuruma gerekli işlemleri başlatacağız. Bu aşamanın ardından sonra tescil aşaması başlayacaktır.

Marka Ve Patent Vekili Sistem Patent şirketimiz, tescil konusunda tecrübeli patent mühendislerimiz ile buluşların tescil müracaatları aşamalarında sizlere destek olmaktayız.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.