- Msds Hazırlamanın Önemi Nelerdir? Paylaş

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlamanın Önemi Nelerdir?

Malzeme güvenlik bilgi formu hazırlamanın önemi, kimyasal ürünlerin insan ve çevre üzerinde meydana getireceği negatif etkileri akla getirildiğinde, oluşturulması ve gereken alanlarda bu formların birer nüshalarının bulundurulması büyük bir önem arz etmektedir.

İşveren, kimyasal maddeler ile çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini engellemek, bunun mümkün görünmediği durumlarda minimize etmek ve risklerden muhafaza etmek için ihtiyaç duyulan tüm tedbirleri almakla mükelleftir. 

İş veren, iş yerinde tehlike arz eden kimyasal madde olup olmadığını tespit etmek ve tehlike arz eden kimyasal madde olması durumunda, işçilerin sağlık ve güvenliği bakımından negatif etkilerini belirlemek üzere, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının alakalı madde ve bendine uygun, risk analizi yapmakla mükelleftir. 

İş veren, çalışanlarına kimyasal maddelerin riskleri ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi ve eğitim vermekle yükümlüdür.Tehlike arz eden kimyasal maddeler için tedarikçi firmadan elde edilen malzeme bilgi formları ile kimyasallar hakkında bilgi almak ve eğitim vermekle mükelleftir. 

İş yeri doktoru olan yerlerde, hekime çalışılan kimyasal maddeler hakkında bilgi verilmelidir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.