- Antalya Danışmanlık Hizmetleri Paylaş

‘‘ Danışmanlık hizmeti: Bir kuruluş yada bir şahsa, uzman olduğu konu ile alakalı olarak kuruluşun yada şahsın yönlendirebilmesini sağlayabilmesi için verdiği bilgilendirme görevine denir. ’’

Bu bilgilere eşliğinde Antalya danışmanlık hizmetleri ve Sistem Kalite olarak siz değerli işletmelerimize arz ettiğimiz danışmanlık hizmetlerimizdeki amacımız, gereksinim duyduğumuz konularda bilgilendirme yapmaktır. Bu bilgilendirme işlemlerimiz çerçevesinde kuruluşumuz, siz değerli işletmelere konusunda profesyonel mühendislerimiz ve baş denetçilerimiz, tecrübeli yönetici ve personellerimiz ile Sistem Kalite kuruluşu olarak sizlere arz ettiğimiz profesyonel danışmanlık hizmetlerimizde gereksinim duyacağınız geniş bilgi birikimine sahibiz.

Antalya danışmanlık hizmetleri ve Sistem Kalite kuruluşumuz 1999’dan beri günümüze kadar bir fiil aktif faaliyette bulunmakta ve bizim için öneme sahip siz müşterilerimiz için ihtiyaç duyduğumuz konularda kaliteli bir hizmet verebilmeyi kendimize bir vizyon edindik. Belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermeye başladığımız yıldan günümüze kadar sizlere kaliteli bir hizmet verebilme adına sürekli yenilenme içinde yer almaktayız. Uzman ekiplerimizin ve konusunda profesyonel mühendislerimizin yılların verdiği tecrübesi ve geniş bilgi birikimleri ile deneyimli dev kadromuzda yer alan güler yüzlü, içten ve işinde uzman yönetici ve personellerimiz ile sizlere tam istediğiniz şekilde kaliteli ve verimli bir hizmet vermekteyiz.

Profesyonel anlamda Sistem Kalite kuruluşu olarak verdiğimiz Danışmanlık Hizmetlerinin Önemi burada görülmektedir. Hedeflerinizi ileri seviyeye taşımak yada kar oranınızı bir adım üst tabloya çevirmek veya ülkeler arası iş hayatında söz sahibi olmak isteyebilirsiniz. Kuruluşumuzun yönetim felsefesi, sizlerin bu hedeflerinize gerçekleştirebilmeniz yada  kuruluşunuzun kötü gidişini engellemenizi sağlayacak ve ileri bir pozisyona gelebilmeniz bakımından uygulamanız gereken metotlar konusunda bilgilendirme yapmaktır. Kuruluş olarak sizlere Ürün Belgelendirme, Sistem Belgelendirme, Gıda Belgelendirme ve Kalite Belgelendirme kapsamında sunacağımız hizmetlerimiz şunlardır;

İso Belgesi ve Sistem Belgelendirme Danışmanlıkları

İso Belgesi, Sistem Belgelendirme ve  test danışmanlığı çerçevesinde Antalya danışmanlık hizmetleri ve Sistem Kalite belgelendirme kuruluşu olarak faaliyet göstermekteyiz. İşletmelerinize gerekli standart ve prosedürlere bağlı kalınarak sistem belgelendirme konularında uzman baş denetçiler ve deneyimli mühendislerimizin analizlerde bulunacaktır. Bu analizlerin olumlu sonuçlanması doğrultusunda kuruluşumuzdan temin edeceğiniz sistem belgelendirme, tüketicilerinize kalite bir yönetim sunduğunuzun yanında hizmet kalitenizi de yükselttiğinizin anlamı taşımaktadır. Sizlere hizmetlerimiz kapsamında sunduğumuz Sistem Belgelendirme çeşitlerimiz şunlardır;

İso 9001

Ülkeler arası akretide tarafından hazırlanan Kalite yönetimidir. Bu sistem kurumsal bir işletme olmanın pusulasıdır. 

Sistem Belgeleri kapsamında en yaygın şekilde kullanılan İso 9001 temin etmek istiyorsanız ilk önce kalite el kitabındaki tüm koşulları uygulamalısınız. Ardından standart prosedürleri gereği Sistem Kalite Ofisimize müracaat etmelisiniz. Kuruluşumuzun İso 9001 konusunda uzman baş denetçi ekibimiz işletmenizin ilgili departmanların her birinde yer alan belge ve dokümanların tek tek incelemesi gerçekleştirecektir. Yaptığı bu incelemeler akabinde gerekli şartları karşılayıp karşılamadığınız ile ilgili bir sonuç belgesi hazırlanacaktır. Sonuç olarak başarılı bulunursanız kuruluşumuzdan bu belgeyi temin edebilirsiniz.

İso 10002

Müşteriler tarafından yapılan şikayetleri daha etkin ve daha verimli yöneteceğiniz araçlarını tanımlayan, müşterilerinizin verdiğiniz hizmetten memnun kalmasını sağlayacağınız yönetim sistemidir.

Sistem belgelendirmenin kapsamında bulunan İso 10002 için Sistem Kalite Belgelendirme şirketimizle iletişime geçmelisiniz. Kuruluşumuz bu talep doğrultusunda İso 10002 standart uzmanı mühendislerimiz ve baş denetçilerimiz işletmenizin ilgili departmanlardaki bölümlerin belge ve dokümanlarını standartlara doğrultusunda inceleyeceklerdir. İncelemelerin ardından vereceğimiz olumlu rapor takdirinde sistem kalite belgelendirme kuruluşumuz tarafından İso 10002 Belgesi temin edebilirsiniz.

18001 Ohsas

İngiliz standartları enstitüsü’nce geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği standardına verilen addır. 

İş güvenliği kapsamında 18001 Ohsas temin edebilmek adına ilk adım olarak belgelendirme kuruluşumuza müracaat etmelisiniz. Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzun 18001 Ohsas standardı uzmanı baş denetçi ve mühendislerimizden kurulu ekibimiz, işletmenizde uygun koşullar ve standart çerçevesinde gereken analiz ve tetkiklerde bulunacaktır. Tetkikler sonucunda uyum koşullarını karşıladığınızı tespit etmemiz durumunda belgeye kuruluşumuzdan temin edebilirsiniz.

İso 14001

Ürün ve hizmetler için hazırlanan uygulama sahanızdaki faaliyetlerinizin, çevrenize karşı olumsuz etkide bulunmadan etkilerini kontrol altına alarak çevrenize katkılarda bulunmanız adına geliştirilmiş kalite yönetim standardına denir.

İso 14001 Belgesi için kuruluşumuza müracaat ederek gerekli incelemeler üzerine sahip olabilirsiniz. Gönüllük esasına bağlı olarak alınan bu belge için ilk yapmanız gereken işlem Sistem Kalite kuruluşumuzun müracaat etmeniz. İso 14001 standardı uzmanı profesyonel mühendislerimiz işletmenizde ve çevresel etkileri üzerine bir risk değerlendirmesi gerçekleştirerek rapor hazırlayacaklardır. Rapor sonucunda gerekli tetkiklerin olumlu tamamlaması neticesinde belgeyi kuruluşumuzdan temin edebilirsiniz.

Bu belgelerle yanı sıra  İso 13485, İso 16001, İso 16949, İso 18513,  İso 20000, İso 22716, İso 29001,  Pefc, İso 50001 sistem belgelendirmelerini de vermekteyiz.

İso Belgesi Ve Gıda Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Gıda Belgelendirme

Gıdalar üretilirken ülke veya uluslar arası belirli prosedürlere bağlı kalındığını belgelendiren işlemdir.

Sistem Kalite kuruluşu olarak siz değerli işletmelerimize gereksinim duyduğunuz İso Belgesi, Gıda Belgelendirme ve test danışmanlığı konuları kapsamında hizmetle vermekteyiz. Bizim için önemli olan siz gıda imalatçılarımız Sistem Kalite kuruluşumuz baş denetçi ve gıda mühendislerimiz tarafından gerekli prosedürlerin uygulanması sonucunda başarı bulunmanızın ardından gıda belgelendirmesini kuruluşumuzdan temin edebilirsiniz. Bu belgeler, kuruluşunuzda gerçekleştireceğim testler doğrultusunda tüketicilerinize kalite bir yönetim sunduğunuzun yanında hizmet kalitenizi yükselttiğinizin anlamı taşımaktadır. Gıda Belgelendirme kapsamında hizmetlerini verdiğimiz İso belgesi ve Gıda belgeleri şunlardır;

Haccp Belgesi

Güvenilir gıdaların tüketicilere arz edilmesi konusunda, tertipli işleyen bir düzenin oluşturulması ve koruma altına alınması esaslı gıda güvenliği belgesidir.

İşletmenize gıda belgelendirme kapsamında bulunan Haccp için Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzla irtibata geçerek müracaatta bulunmalısınız. Müracaatınızın ardından baş denetçi ve gıda mühendislerimiz kuruluşunuzda Haccp standartları prosedürlerine uygun denetimler gerçekleştirecekler. Denetimlerin sonucunda hazırlanan raporda haccp denetim sonucunuzun olumlu neticelenmesi durumda kuruluşumuz tarafından Haccp belgesi temin edebilirsiniz.

Hijyen Belgesi

İş alanlarında çalışmaya engelleyecek bulaşıcı rahatsızlıkların yada cilt hastalıklarının tespit edilmesi ve bu rahatsızlıkların tedavi durumlarının belirlenmesine yönelik yöntemleri belirlemek için verilen bir belgedir.

Bir gıda belgelendirmesi olan Hijyen Belgesi alabilmeniz açısında prosedürler gereği ilk yapmanız gereken işlem Sistem Kalite Belgelendirme kuruluşumuza müracaat etmenizdir. Hijyen standardı konusuna hakim deneyimli baş denetçilerimiz ve gıda mühendislerimiz işletmenizi ve işleyişinize hijyen standardına uygun olarak alakalı prosedür çerçevesinde incelemeler gerçekleştirecekler. Yapılan incelemelerin olumlu sonuçlanması doğrultusunda belgelendirme kuruluşumuzdan Hijyen Belgesi alabilirsiniz.

BRC Belgesi

İngiliz perakendeci kuruluş birliğinin oluşturduğu gıda güvenliği şartlarının gerçekleştirilmesi ile verilen belgedir.

Gıda belgesi olan Brc Belgesi alabilmeniz bakımında kuruluşumuza müracaat etmelisiniz. Bünyemizde bulunan brc uzmanı baş denetçi ve konusunda profesyonel gıda mühendislerimiz tarafından işletmenizde incelemelerde bulunacaktır. Baş denetçilerimiz Brc standardı şartları ve prosedürleri kapsamında işletmenizin uygunluğu kontrol edecektir. Sistem Kalite baş denetçilerimiz ve gıdan mühendislerimiz tarafından hazırlanacak olumlu rapor doğrultusunda kuruluşunuza Brc Belgelendirilmesi yapılacaktır.

Helal Belgesi

Gıda ürünleri ve besin maddelerinin İslamiyet koşullarına göre hazırlandığına  dair alınan bir belgedir.

Siz değerli gıda imalatçılarımız bir gıda belgesi olan Helal Belgesi için Sistem Kalite kuruluşumuz ile iletişime geçebilirsiniz. Helal belgesi için uzman baş denetçi ekibimiz ve gıda mühendislerimiz işletmenizde ve ürünlerinizde gerekli prosedür kapsamında tetkik ve analizlerde bulunacaktır. Bu incelemelerden başarılı sonuç elde etmenizin ardından bu belgeye alabilirsiniz.

ISO 22000

Gıda imalatı çerçevesinde faaliyet sunan gıda imalatçılarımızın üretimde bulunduğu besin maddelerinin tüketiciler yönünden sağlıklı ve kaliteli ürünler imal ettiğinizi belgeleyen gıda güvenliği standardıdır.

Gıda üretimi kapsamında faaliyet edem gıda firmaları İso 22000 belgesini Sistem Kalite kuruluşumuzdan temin edebilirler. İso 22000 uzmanı baş denetçilerimiz ve gıda mühendislerimiz ile işletmenizde ve ürünlerinizde standartlara bağlı kalarak incelemeler gerçekleştireceğiz. Bu incelemelerden başarılı olduğunuz takdirde bu belgeyi kuruluşumuzdan alabilirsiniz.

Kuruluşumuz bu belgelerin yanı sıra sizlere Kosher, İyi Tarım Uygulamaları, Fssc 22000, Globalgap, PAS 220, Organik Tarım, SQF, Brc Consumer Products  belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerini de vermekteyiz.

İso Belgesi Ve Ürün Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Ürün Belgelendirme; İmal edilen cihazların standartlar ve normlar ilkelerine uygunluk beyan etmesi adına güvence oluşturmasına denir. 

Antalya danışmanlık hizmetleri ve Sistem Kalite Belgelendirme  şirketimiz 1999 yılından itibaren siz değerli gıda işletmeci kuruluşlarımıza verimli ve kaliteli bir hizmette bulunabilmeyi kendimize bir yönetim ilkesi edindik. Şirketimiz ürünlerinize veya cihazlarınıza gerekli Iso belgelendirme ve test danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Kuruluş olarak cihazlarınıza yada ürünlerine sunduğumuzun Ürün belgelendirme ve test danışmanlık hizmetlerimiz şunlardır;

CE Belgesi veya İşareti

Ürünlerin veya cihazların gerçekleşen incelemeler sonucunda avrupa standartlara uygun şekilde üretildiğini belirten belgeye denir. 

Ürünlerinize Ürün belgelendirme kapsamında olan CE Belgesi almak istiyorsanız ilk önce Sistem Kalite kuruluşumuza iletişime geçerek belge müracaatında bulunmanız yeterlidir. Kuruluşumuzun CE belgesi ve prosedürleri kapsamında profesyonel olan mühendislerimiz ve baş denetçilerimiz ürünlerinizde ilgili prosedür doğrultusunda incelemelerde bulunacaktır. İncelemeler neticesinde başarı olmanızla birlikte belgeye tarafımızdan sahip olabilirsiniz.

CCC Belgesi veya İşareti

Çin pazarına ihraç edilecek ürünler için alınması gereken zorunlu ve geniş kapsamda uygulanan bir belgedir.

CCC Belgesi ile cihazlarınızı belgelendirmek istiyorsanız kuruluşumuzla irtibat kurarak başvuruda bulunmanız yeterlidir. CCC Belgesi standardı uzmanı baş denetçi  ve elektrik mühendislerimiz cihazlarınızda Çin standartlarına uygun gerçekleştireceği incelemelerden başarı ile geçmeniz ardından bu belgeyi alabilirsiniz.

Gmp Belgesi (Kozmetikte İyi Uygulamalar)

Ürünlerin imal edilmesi gereken şartlar hakkında rehberlik eden uluslar arası standarttır.

Belgelendirme kuruluşumuzun Gmp uzmanı baş denetçilerimiz ve profesyonel mühendislerimiz cihazlarınıza ve işletmenize standartlar kapsamında incelemeler gerçekleştirecektir. İncelemelerden olumlu sonuç almanız neticesinde kuruluşumuzdan ürünlerinize Gmp Belgesi temin edebilirsiniz.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet arz eden kuruluş veya işletmelerde hizmetin yapıldığı alanın ve hizmetin yeterliliğinin belirlenen tse standardına uygunluğu incelenerek verilen bir belgedir.

Ürünlerinize ürün belgelendirme kapsamında yer alan HYB belgesi almayı düşünüyorsanız kuruluşumuza başvuruluda bulunmanız yeterlidir. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi standardı uzmanı baş denetçi ve mühendislerimizin incelemeleri ile hizmet alanınızın durumunu, personelinizin mesleki eğitimi ve yeterliliği, hizmet ortamında kullanılan ekipmanların uygunluğunu ve izlemesini gerçekleştirmekteyiz. Bu incelemelerimiz olumlu bulunursa kuruluşumuzdan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alabilirsiniz.

TSE Belgesi

Ürün veya cihazların Türk Standartlarına uygun şekilde üretildiğini ifade eden bir belgedir.

Ürünlerinize Tse belgesi alabilmeniz için Sistem Kalite kuruluşumuza müracaat etmeniz yeterlidir. Tse konusunda profesyonel mühendislerimizin gerekli prosedür ve aşamalar doğrultusunda incelemelerde bulunacaktır. Bu yapılan incelemeler neticesinde olumlu sonuç elde etmenizle birlikte Tse Belgesi alabilirsiniz. Bu belge ile birlikte ürünleriniz normlarına uygun bir şekilde pazara arz edildiğini belirtmektedir.

Kuruluşumuzdan Tsek, GS, UL, E, CB, FCC, Cenmark, Keymark, CSA, VDE, G, ETL, Gost-R, Gost-K, Barkod tescil, SFİ İso ürün belgelendirme çeşitlerini de alabilirsiniz.

İso Belgesi Ve Kalite Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Kalite Belgelendirme

Ürünlere ve hizmetlere ilişkin müşterileri gereksinimleri ve farklılıkları bakımından sistemlerin prosedürlere göre doğrulanmasıdır.

Antalya danışmanlık hizmetleri ve Sistem Kalite kuruluşumuz Kalite Belgelendirmelerinde siz değerli imalatçılara belgelendirme ve test danışmanlık hizmetleri vermektedir. Siz önemli işletmelerinizde standartlar ve prosedürlere uygun profesyonel mühendislerimizin ve denetçilerimiz tarafından uygulanacak tetkiklerin olumlu sonuçlanması durumunda kalite belgelerine sahip olabilirsiniz. Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz siz değerli ve bir o kadar önemli işletmelerimiz Kalite Belgelendirme kapsamında hizmetlerini verdiğimiz gıda belgeleri şunlardır;

Rohs Belgesi

Faaliyeti sınırlanmış veya kullanımı men edilmiş elektrikli cihazların varlığına belirlenmiş incelemeler neticesinde düzenlenen bir belgelendirmedir.

Cihazlarınıza Rohs Belgesi alabilmek adına ilk önce kuruluşumuzla iletişime geçip belge müracaatında bulunmanız gerekmektedir. Kuruluşumuzda Rohs Belgesi konusunda profesyonel mühendislerimiz tarafından cihazlarınıza gerekli prosedürler neticesinde bir takım analizler uygulanacaktır. Uygulayacağımız analizler neticesinde cihazlarınız olumlu bulunması durumunda Rohs Belgesine sahip olabilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.