- Iso 9001 Belgesinin Temel Prensipleri Nelerdir? Paylaş

Iso 9001 Belgesinin Temel Prensipleri Nelerdir?

Iso 9001 Belgesinin temel prensipleri nelerdir? konusu olarak ISO 9001 Kalite Yönetim ağının bir firmada başarılı bir şekilde yüklenebilmesi ve kurumun organizasyonlarını bir şekilde yürütebilmesi için ISO 9001 Standardının temelini meydana getiren prensiplerden söz edeceğiz. Firmaların performans yenilemeyi amaçlayan üst yönetim kesiminde faaliyete geçirebilecek olan sekiz kalite yönetim prensibi  bulunmaktadır.

Iso 9001 temel prensipleri nelerdir? konusunu iso 9001 danışmanlık Sistem Kalite kuruluşu olarak şu şekilde açıklayabiliriz.

1. Müşteri Merkeziyetçilik

Firmalar müşterilerine bağlı bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Bu sebepten dolayı var olanın ve gelecekteki müşteri gereksinimlerinin iyi kavranabilmesi, müşteri arzularının tedarik edilmesi ve müşteri beklentilerinin giderilmesi için araştırmada bulunmaları gerekir. Mal veya hizmeti alan, başka bir söylem ile idare yada örgütün varoluş sebebi olan müşteri ve kitlenin memnuniyetini sağlamaya odaklanmak anlamına gelmektedir.

2. Liderlik

Liderler, firmanın varlık gayesini ve geleceğini belirlerler. Personellerin tümünün firmanın belirlenen amaçlarına erişebilmesi için Çalışmaları, konusunda gerekli olan ortam oluşturulmalıdır. Liderlik, bir idarecinin hem uygulamaları hem de davranışları ile alakalıdır. Başarılı idareci ve idareci becerisi, sezgi ve ya bireysel tecrübeler, idarecilikte liderliğe giden aşamaları belirler. Lider her hangi birisi olmamakla birlikte, onu lider yapan özellikleri mevcuttur, fakat, lider birey yalnız özellikleriyle değil, davranışlarıyla da peşindekileri sürükleyen bireydir.

3. Çalışanların Katılımı

Bütün seviyedeki çalışanlar firmanın varlığıdır ve hepsinin katılımı Kendi kabiliyetlerinin kuruluşun faydasına kullanılmasını sağlayacaktır. Örgütte çalışmakta olan bütün personelin, fiziksel ve zihinsel gücünü kullanarak kurumun performansını ve hizmet kalitesini yükseltmeye çalışması; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişim yollarını iyi kullanarak, ve yaptığı işi özenli bir biçimde yaparak, diğer bölümlerde çalışan personelin arzularını  tatmin etmesi demektir 

4. Süreç Yaklaşımı

Uygulamalar ve alakalı kaynaklar bir aşama olarak koordine edildiğinde istenilen neticeler daha verimli bir şekilde elde edilecektir. Bir kurumda faaliyete geçirilen işler, birbirleriyle alakalı bir çok aşamadan meydana gelmektedir.İşte aşama yönetimi, bu aşamaların açıklanması, bu aşamalar arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi, aşama sahiplerinin belirlenmesi, ve aşama performansını değerlendirmek amacıyla standartlar belirlenmesi şeklinde tanımı yapılabilir.

5. Yönetim İçin Sistem Yaklaşımı

Birbiri ile alakalı aşamaların bir sistem şeklinde açıklanması, kavranabilmesi ve yönetilmesi; firmanın amaçlarına daha verimli ve daha etkin bir biçimde var bilmesinde katkıda bulunacaktır. 

6. Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme firmanın bütün uygulamalarında sürekli bir hedefi mevcut olmalıdır. Hiç bir şey müthiş değildir, anlayışıyla hareket ederek, her zaman işi daha da ilerletme ve iyileştirmeye devam etmek, ve işi sürekli olan 'yenilik' paralelinde yeni amaçlara yöneltmek manasına gelir. Bu sürekli yenileşme  aşamalarının temelinde PUKO döngüsü mevcuttur.

7. Karar Vermek İçin Gerçekçi Yaklaşım

Verimli neticeler veri ve bilgilerin analiz değerlerine dayanmalıdır. Eldeki asıl bilgilerin sistematik bir biçimde faaliyete geçirilmesi ile doğru bir değerlendirme ve ölçme yapma, doğru sonuçlar elde etme  ve doğru işler yapmaktır. 

8. Karşılıklı Yarar Esasına Dayanan Tedarikçi İlişkisi

Firma ile ürün akışı sağlayan firmalar birbirlerine bağımlıdır ve karşılıklı faydaya dayanan bir ilişki her ikisinin de değer yaratma kabiliyetini oluşturacaktır.

Prensiplerine bağlı ve müşteri memnuniyetini esas alan Sistem Kalitre Belgelendirme ve Test danışmanlığı kuruluşu olarak sizlerle çalışmak isteriz. Müşterilerle irtibat konusunda hususi özen göstermek adına bir çok ilde ofisimiz olup  en yakın ofisimize ulaşarak iso 9001 belgesini tedarik edebilirsiniz. iso 9001 izmir ve iso 9001 İstanbul ofilerimiz başta olmak üzere iso 9001 Adana, iso 9001 Antalya, iso 9001 Konya,  iso 9001 Ankara, iso 9001 Bursa,Kayseri ve iso 9001 Eskişehir şubelerimize iso 9001 almak adına müraacatta bulunabilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.