- RoHS 2 Muafiyetleri İçin Değişiklik Talepleri Paylaş

RoHS 2 Muafiyetleri İçin Değişiklik Talepleri

RoHS 2 muafiyetleri için değişiklik talepleri bakımından bir takım bilgiler arz etmemiz gerekmektedir. AB Pazar sahalarına sürülen elektrikli ve elektronik eşyalardaki (EEE) zararlı bileşenler (Pb, Hg, Cd, DIBP, Cr+6,BBP, PBF,  DBP, PBDE, DEH,) 2011/65/EU sayılı direktif (RoHS2) kapsamında kısıtlanmaktadır. Diğer yandan, EEE’ lerde zararlı bileşenler kullanımından muaf olan faaliyetler direktifin ilavelerinde (Ek III ve Ek IV) listelenmiştir.Söz konusu ilavelerin bilimsel & teknik ilerlemeye uyumu izlenerek Avrupa komisyonu tarafından yayımlanan direktiflerde değişiklikler gerçekleşmektedir.

RoHS 2 muafiyetleri için değişiklik talepleri doğrultusunda Muafiyet müracaatlarının incelenmesi için yürütülen projede AB’indeki üretici kurumlar, direktifin Ek III’ündeki  muafiyetlerde değişikliğe gidilmesini talep etti. RoHS muafiyet  isteklerinin analiz edilmesinde komisyona destek olan alakalı enstitüsü, direktifin Ek III’ündeki 29 muafiyet isteğini paydaşların görüşünü almak maksadıyla web sayfasında ilan etti. Muafiyet isteklerine görüş bildirebilecekler. RoHS 2 Direktifi kapsamında 6 muafiyet isteği (3’ü yeni ve 3’ü  mevcut muaf durumlarda değişikliğe gidilmesine yönelik muafiyet talepleri) için daha önce 2015 senesinde görüş belirtilmiştir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.