- İso Belgesi Eğitimi Paylaş

İso belgesi ‘‘ İso; Ülkeler arası Standartlar Organizasyonu'nun kısaltılmış şeklidir. 1947’de kurulmak ile birlikte, İsviçre'nin Cenevre Şehri bu organizasyonun merkezidir. İso belgesi nedir sorusunun yanıtı; Hizmet alanının farklı sektörlerin faaliyette olan işletmelerin belirli bir standarda uygun olarak hizmet sunduklarını ispatlayan ve alanlarında yetkinliğinin bulunduğunu belirten bir belgedir. İso örgütü nezdinde yazılan standartlara göre belgelendirme işlemlerinin tümüne iso belgesi ismi verilir. İso belgesi eğitimi ile İso 9001 eğitimi asıl ifade edilmek istenendir. İso belgesi eğitimi; Eğitime katılanlara İso belgesi sistem standardının uygulama örnekleri sunarak tanıtma işlemidir.

İso belgesi eğitimi ile anlatılmak istenen İso 9001 sistemi eğitimidir. Bu eğitimi; Eğitime katılanlara İso belgesi sistem standardının uygulama örnekleri sunarak tanıtma işlemidir. Bu eğitimi de en iyi ve kaliteli olarak Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzun ofislerimizden alabilirsiniz.

‘‘İso Belgesi danışmanlığı kapsamında Sistem Kalite Belgelendirme ve Test Danışmanlığı Kuruluşumuz 1999’dan günümüze bilgilendiriyoruz, belgelendiriyoruz… ’’

İso 9000, temel hedefi işletmelerin işlevlerine katma değer temin etmek ve performansı devamlı şekilde yükseltme imkanı sağlamaktır. Müşteri odaklılık, liderlik, personelin katılımı, süreç yaklaşımı, sistem yaklaşımı, devam olarak iyileştirme, gerçek temelli karar verme ve tedarikçilerle firmalar ile karşılıklı menfaat ortaklığına dayalı ilişki kavramları üzerine oluşturulan İso 9001 sistemi standardı, müşteri memnuniyetinin, müşteri taleplerinin ve geçerli hukuki koşullar tedarik edilerek sağlanması adına koşulların tanımını yapmaktadır.

Eğitime katılanlar, kalite standartlarının genel anlamda sanayide ve hizmet alanlarında ne şekilde uygulandığını, kendi işletmelerinde yapmaları gerekenleri anlayacaklardır. Müşteri sadakati elde etmenin ve yeni müşteriler bulmanın en iyi şekli Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak ve faaliyeti geçirmektir.

Müşteri tatminini gözlemlemek, dokümantasyondan çok faaliyete ve performansa değer veren bir yapı inşa etmek, genel yönetim sistem ilkelerine destek vermek ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolay hale getirmek, aşama yaklaşımını temel almak, her birim ve düzeyde ölçülebilir, kalite hedefleri saptanması ve kalite hedeflerine varabilmek adına devamlı olarak iyileştirmeyi elde edecek kalite koordinasyonunu gerçekleşmesini elde etmek standardın esas özellikleridir.

Önem teşkil eden durum ise tüm ürün guruplarını, tüm sektörler ve her büyüklükte işletmeye uygulanabilirliktir. Bunda dolayı hizmet sektörü nezdinde daha basit şekilde uygulanabilecektir.

İso Belgesi Eğitimin Amacı:

 • Eğitime katılan kişilere İso 9001 sistemi standardını uygulama örnekleri sunarak tanıtımda bulunmak
 • Kalitenin tarihçesi
 • Kalitenin tanımları
 • Kalite ve rekabet ilişkisi
 • İso 9000 standartları tarihçe ve genel bilgi
 • İso 9001 kalite sistem standardı koşulları
 • Dünyada  ve Türkiye’de belgelendirme
 • Kalite sistemi nasıl inşa edilir? Sistem oluşturulurken dikkat edilecek konular,
 • İso 9001 sistemi standardı maddelerinin uygulama örnekleri ile açıklamasının yapılması.

Eğitime katılımcılar:

İşletmelerinde kalite yönetim sistemi oluşturmaya başlayacak, oluşturma sürecinde olan ve kalite yönetim sistemini geliştirmeyi talep eden yönetici ve personeller.

Eğitimin Süresi: 2 Gün

İso  9001 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

İso 9001 standardına uygun faaliyet belirten işletmelerin Kalite Sistem İç denetimlerini verimli olarak ve sistemlerini geliştirici şekilde uygulayabilecekler iç denetçiler yetiştirmek.

Eğitimin İçeriği:

 • İso 9001 standart maddelerinin bir akış grafiğinde görsel olarak anlatımı,
 • Tetkik nedir? 
 • Tetkikçi kimdir? 
 • Tetkikin hedefi nedir?
 • Tetkikçide bulunması gereken özelikler
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin süreçleri,
 • Yetkinlikler  ve tetkikin uygulanışı,

Uygulama 

Ekiplerin oluşturulması. Önceden dağıtımı yapılan örnek olaylarda yaratılan senaryolar ile tetkikin rapor şekline getirilmesi ve kapanış toplantısı,
Sınav ve analiz.

Katılımcı Özellikleri

İşletmelerin yönetici ve kuruluş içi denetim yapılması işlemlerini yürütmek ile sorumlu olacak İso 9001 sisteminin gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olan personeller

Eğitim Süresi: 2 gün

İso 9001 Sistem Kalite Kayıtlı Baş Denetçi (Baş Tetkikçi) Eğitimi

Eğitimin Hedefi:

İso 9001 standardına uygun faaliyette bulunan işletmelerin Kalite Sistem denetimlerini verimli bir şekilde ve sistemlerini geliştirici yönde uygulayabilecekleri denetçiler temin etmek hedeflenmiştir.

Eğitimin İçeriği

 • Kalite kavramı ve kaliteli yönetim sistemi
 • Bir denetimin koordinasyonu
 • Kalite el kitabının sebebi
 • Kontrol listelerinin görev
 • Açış toplantısının organizesi
 • Denetimin yapılması
 • Kapanış toplantısının organizesi
 • Uygun durumların Kaydedilmesi
 • Denetimin raporlanması
 • Düzeltici uygulamaların analiz edilmesi
 • Denetimin sürekliliği İlkesi
 • Baş Denetçi Sınavı ve analiz edilmesi.  

Eğitime Katılanlar

 • İso 9001 Sistemi Denetçi / Baş denetçi olmayı talep eden
 • İşletmelerinde İso 9001 sistemi oluşturmak ve devam ettirmeyi talep eden personellerin tümü
 • İşletmelerinde İso  9001 Sistemi'nin denetiminde bulunmayı isteyenler

Eğitim süresi: 4 gün - Toplam 40 saat

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.