- Patent Tescil Süreci Paylaş

Patent Tescil Süreci

Patent tescil süreci, aynen marka tescil işlemini yaptırmak gibi bir takım adımları takip etmeniz gereken aşamalardan oluşur.

Her iki aşamanın da konusunda uzman Patent Vekil Sistem Patent şirketimizin danışmanlığı ile gözetiminde yapılması gerektiğini sık sık ifade etsek de, patent alma süreci konusunda genel anlamda bilginizin olması buluş sahibi bakımından oldukça faydalı olacaktır.

Patent alma süreci, ayrıntılı incelemeden evvel; Hangi ürünlerin patent alabilecek kısaca ifade etmemiz gerekir.

Bir geliştirmenin patent alınabilmesi açısından 3 kriteri sağlaması beklenir.

  1. Müracaat tarihi öncesinde geliştirilen buluşla ilişkili dünya genelinde hiçbir bölgesinde herhangi bir bilgiye yer verilmemiş olması gerekir.
  2. Yenilik:Geliştirilen buluşun ilişkili olduğu teknik alanda yer alan uzmanlarca mevcut durumdan basit şekilde üretime konu edilen bir ürün olmadığının onaylanması gerekir.
  3. Buluş:Geliştirilen ilgili buluşun sanayi sektöründe üretilmesi ve uygulanabilir özellikte olması.Sanayiye Uygulanabilirlik :

Üst kısımda yer alan 3 kriterin sağlanması sonucunda tescil işlemleri başlatılabilir.

Patent Alma Süreci

Müracaat işlemlerine başlanılmadan önce buluş geliştiricisi ile gerekli işlemleri takip edecek vekilin Firmamız Sistem Patent ile beraber şekilde patent tarifnamesini oluşturulması gerekmektedir.

Patent Tarifname; müracaat sırasında ibraz edilecek evraklar içinde en öncelikli dokümandır. Bu dokümanlara ilave olarak;

  • Geliştirilen buluşa yönelik çizimler
  • Buluşun Özeti  (buluşla ilişkili genel bilgiler kapsar)
  • İstemler (buluşun kayıt altına alınmasını istenilen, yenilik temin eden yerlerinin belirtilmesi
  • Hazırlanmalı ardından başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

Gerekli evraklar tamamlanmasının ardından; Patent Vekili Sistem Patent şirketimizin tarafından patent tescil süreci başlatılacaktır. Bu işlem web sitemiz üzerinde patent online veya online patent tescil hizmeti ile online yada evrak taşıma yolu ile fiziki şekilde teslim edilerek müracaat başlatılır.

Patent başvuru gerçekleştirilmesi ile ilk olarak müracaat şekli olarak incelemeye alınır. Şekli inceleme sürecinde varsa eksiklikler belirlenir ve tamamlanır ardında şekli uygunluk yazısı tebliğ edilir.

Müracaattan sonraki 15 aylı süre içinde buluş sahibi araştırma isteminde bulunmalıdır.

Buluşların tescil edilmesi Patent veya faydalı model tescil olmak kaydı ile ikiye ayrılır. incelemeli patent, araştırma raporunun ardından buluş sahibinin aynı buluş açısından 3 defa inceleme isteminde bulunmaya hakkı vardır. Yetkili merci tarafından yanıt alınması durumundan incelemeli patent belgesi alınma hakkı kazanılır.

Patent alma süreci, gayet uzun ve maliyetli işlemler bütünüdür; Bundan dolayı tescil konusundan uzman vekil Sistem Patent şirketimizin yönlendirmeleri ile tescil sürecini takip etmek gerek maddi kayıpları gerekse manevi kayıpları engelleyecektir.

Patent Tescil Başvurularında Vekil Firma Önemi

Patent almak açısından gerçekleştirilen tüm işlemler 1 seneden 4 seneye kadar uzayabilen süreçleri kapsar. Bu süreç kapsamında hak kayıpları yaşamamak, vakit kaybetmemek aynı zamanda müracaatın reddedilme ihtimallerini gidermek için sektörde tecrübeli ve geniş bilgimiz kapsamında vekillik temin edebilirsiniz. Tüm aşamayı sizin adınıza yürüteceğiz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.