- Iso Ts 16949 Standardı Paylaş

Iso Ts 16949 Standardı İçeriği Genel Şartları

Iso Ts 16949 standardı, mevcut ABD, Fransız, Alman ve İtalyan otomotiv kalite ağı standartlarını global otomotiv sanayisi sınırında birleştiren teorik bir şartnamedir. Otomotiv ile alakalı nesnelerin  tasarım/geliştirme, üretim, montaj ve bakımlarına yönelik kalite sistem ihtiyaçlarını belirler.

Iso Ts 16949 standardı, içeriğinin genel şartları alt kısımda yer almaktadır.

 • Prosesler ve faaliyetler belirlenmeli.
 • Proseslerin sırası ve karşılıklı etkileşimleri belirlenmeli.
 • Proseslerin işleyişinin ve kontrolünün verimliliğini sağlamak için prensip ve metodlar belirlenmeli.
 • Proseslerin işleyişini ve izlenmesini yardımda bulunmak için ihtiyaç duyulan kaynak ve bilgi sağlanmalı.
 • Prosesler ölçülmeli, izlenmeli ve analiz edilmeli.
 • Koordine edilmiş neticelere ulaşmak ve prosesleri daima geliştirmek  için gereken faaliyetler uygulanmalı.
 • Ürünün koşullara uygunluğunu etkileyebilecek bir proses dış kaynaklı durumuna getirilir, bu prosesler üzerindeki kontrol yapılmalıdır.

Doküman Koşulları

 • Kalite politikası ve kalite amaçları
 • Kalite el kitabı
 • Standartta önerilen prosedürler

Önleyici faaliyet

 • Proseslerin koordine edilmesi, uygulanması ve kontrolü amacıyla gereksinim duyulan dökümanlar
 • Standardın önerdiği  kayıtlar
 • Kalite Kapsamlı El Kitabı
 • Kalite el kitabının içeriğinde:
 • Hariç tutulan maddelerin detayları ve sebepleri
 • Kalite yönetim ağının sınırı
 • Döküman haline getirilmiş prosedürler yada atıflar
 • Proseslerin karşılık  olan etkilerinin tarifi olmalı

Aşağıdaki konuları içine alacak biçimde dokümanlar kontrol edilmelidir.

1.Yeterlilik bakımından teyit edilmesi

 • Gözden geçirilmesi, ihtiyaç duyulduğunda güncellenmesi ve yeniden teyit edilmesi
 • Kullanım merkezleriyle alakalı dökümanların güncel revizyonlarının olması
 • Dökümanların okunaklı olması
 • Güncelliğini kaybetmiş dökümanların istenmeyen faaliyetini engelleyecek bir belirtmenin yapılması

2.Mühendislik Şartnamesi

Müşterinin mühendislik koşullarının ve bunlara gelen değişikliklerin;

 • İki çalışma haftasını geçmeyecek biçimde zamanında gözden geçirilmesi
 • Faaliyete alınması

3.Yönetimin Sorumluluğu

 • Yönetimin İşletmesi
 • Kalite yönetim ağının
 •  İlerletilmesi
 • Faaliyete geçirilmesi
 • Etkinliğinin devamlı yenilenmesi için idarenin taahhüdü olmalı.

4.Müşteri Odaklılığı

 • Müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi
 • Müşteri koşullarının saptanması
 • İhtiyaçların yerine getirilmesi

5 Kalite  Politikası  

 • Kuruluşun hedefine uygun olmalı
 • İçeriğinde kalite yönetim ağının koşullarına uyma ve sürekli iyileştirme onayı olmalı
 • Kalite hedefleri için içinde yapı oluşturmalı
 • Kuruluş alanında iletilmeli ve anlaşılmalı
 • Sürekli uygunluğu için irdelenmeli

6.Planlama

 • Ürün koşullarının karşılanmasına yönelik olmalı
 • Kuruluşun alakalı yönleri ve seviyeleri için meydana getirilmiş  olmalı
 • Ölçülü olmalı
 • Kalite politikasına göre olmalı

7.Yetki ve Sorumluluk 

 • Tanımı yapılmalı
 • Kuruluş alanına iletilmeli
 • Kalite Sorumlulukları
 • Ürün veya prosesin koşullara göre olmaması durumunda düzeltici uygulama için 
 • Sorumluluk ve yetki sahibi idareciler derhal haberdar edilmeli.

8.Kaynakların Yönetimi

 • Kalite yönetim ağının
 • Uygulanabilmesi
 • Sürdürülebilmesi
 • Verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi

9.Ürün Gerçekleştirme

1.Ürüne Bağlı Koşulların Belirlenmesi
 • Müşteri tarafından kabullenilmiş sevkiyat ve sevkiyat sonrası uygulamaları da kapsayan koşullar.
 • Müşteri kesimince belirlenmemiş ama gerekli olan ürün koşulları.
 • Ürüne yönelik legal ve yönetmelik şartları.
 • Firma tarafından belirlenen ilave koşullar
2.Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

Maddesindeki resmi inceleme koşulunun yerine getirilmemesi için müşterinin teyidi olmalı

3. Firmanın İmalat Yapılabilirliği

Sözleşmenin inceleme yapılması prosesindeki ürünlerin imalat yapılabilirliği

4. İlerletme  ve Tasarım Nüshaları

Tasarım ve geliştirme nüshaları, girdi koşulları doğrulayacak biçimde dokümante edilmeli ve yayınlanmadan önce teyit edilmeli.
Satın Alma İşlemi

5. Satın alma Prosesi
 • Satın alınan ürünün belirlenmiş satın alma koşullarına uygunluğu sağlanmalı.
 • Kontrolün türü ve içeriği satın alınan ürünün ürün gerçekleştirme ve ürün üzerindeki etkisine göre olmalı.
 • Hizmet Ve Üretim
 • Hizmet ve Üretim ve kontrolü sağlanmalı
 • Ürün karakteristiklerini açıklayan bilgilerin olması
 • İş talimatlarının olması
 • Uygun tesisatın kullanılması
 • İzleme aygıtlarının kullanılması
6. Analiz Etme Ve İyileştirme
 • İzleme analiz ve iyileştirme prosesleri koordineli ve uygulanmalı
 • Ürün uygunluğunu belirtmek için
 • Kalite yönetim ağının uygunluğunu sağlamak için
 • Kalite yönetim sisteminin verimliliğinin sürekli iyileştirmek için
 • Matematiksel teorikler dahil olmak üzere metot gereksinimi ve kullanımı saptanması
 • Matematiksel mekanizmanın açıklanması
7. Ölçme
 • Kalite yönetim ağının performans değerlendirmelerinden biri olarak, müşteri memnuniyeti gözlenmelidir.
 • Müşteri memnuniyeti ile alakalı bilgileri toplama ve kullanma metodları biçimleri belirlenmeli
8. Uygun görünmeyen ürünlerin kontrolü
 • Belirlenen koşulları sağlamayan ürün açıklanmalı ve yanlışlıkla yapılmış faaliyeti ve sevkiyatı durdurulması
 • Bu husus ile alakalı kontroller, sorumluluklar, yetki ve dökümante edilmiş prosedürlerde açıklanmalı
9. İyileştirme
 • Devamlı iyileştirme
 • Kalite yönetim ağının verimliliğinin devamlı iyileştirilmesi sağlanmalı
 • Devamlı iyileştirme için aşağıdaki kaynaklar kullanılmalı
 • Kalite
 • Amaçlar
 • İnceleme neticeleri
 • Bulguların analizi
 • Engelleyici ve düzeltici faaliyetler
 • İdarenin incelenmesi
10. Var olan Problemlerin  Çözümlenmesi
 • Noksan nedenlerinin saptanması ve yok edilmesine yönelik sorun çözme prosesi açıklanmalı
 • Müşterinin ön gördüğü sorun çözme biçimi olması halinde bu metot kullanılmalı.
11. Engelleyici Uygulamalar

Aktif uygunsuzlukların meydana gelmesini engelleyecek biçimde nedenlerin yok edilmesini sağlayacak engelleyici faaliyetler başlatılmalı.Engelleyici faaliyetler için doküman haline getirilmiş prosedür aşağıdakileri kapsamalı​

 • Aktif uygunsuzlukların ve nedenlerinin saptanması
 • Uygunsuzluğun meydana gelmesini engelleyecek uygulamaların analiz edilmesi
 • Engelleyici uygulamaların saptanması ve faaliyete geçirilmesi
 • Uygulama neticelerinin kayıt edilmesi

Sundumuz hizmetlerimizin kalitesi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli uluslararası adını duyurmuş, deneyimli ve eğitimli uzmanlarımız ile sizlerle yakın çalışarak verimlilik ve etkinlik sağlamaktayız. Bu bağlamda pek çok noktada mevcut; iso Ts 16949 İzmir, iso Ts 16949 İstanbul, iso Ts 16949 Ankara, iso Ts 16949 Bursa, iso Ts 16949 Adana, iso Ts 16949 Antalya, iso Ts 16949 Konya, iso Ts 16949 Kayseri, iso Ts 16949 Eskişehir danışmanlık şubelerimiz aracılığıyla öncü şirketler arasında yerimizi almış bulunmaktayız.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.