- Iso Ts 16949 Standardı Paylaş

Iso Ts 16949 Standardı

 

Iso Ts 16949 Standardı İçeriği Genel Şartları

 

Iso Ts 16949 standardı, mevcut ABD, Fransız, Alman ve İtalyan otomotiv kalite ağı standartlarını global otomotiv sanayisi sınırında birleştiren teorik bir şartnamedir. Otomotiv ile alakalı nesnelerin  tasarım/geliştirme, üretim, montaj ve bakımlarına yönelik kalite sistem ihtiyaçlarını belirler.

 

Iso Ts 16949 standardı, içeriğinin genel şartları alt kısımda yer almaktadır.

 

Prosesler ve faaliyetler belirlenmeli.
Proseslerin sırası ve karşılıklı etkileşimleri belirlenmeli.
Proseslerin işleyişinin ve kontrolünün verimliliğini sağlamak için prensip ve metodlar belirlenmeli.
Proseslerin işleyişini ve izlenmesini yardımda bulunmak için ihtiyaç duyulan kaynak ve bilgi sağlanmalı.
Prosesler ölçülmeli, izlenmeli ve analiz edilmeli.
Koordine edilmiş neticelere ulaşmak ve prosesleri daima geliştirmek  için gereken faaliyetler uygulanmalı.
Ürünün koşullara uygunluğunu etkileyebilecek bir proses dış kaynaklı durumuna getirilir, bu prosesler üzerindeki kontrol yapılmalıdır.

 

Doküman Koşulları
Kalite politikası ve kalite amaçları
Kalite el kitabı
Standartta önerilen prosedürler

 

Önleyici faaliyet
Proseslerin koordine edilmesi, uygulanması ve kontrolü amacıyla gereksinim duyulan dökümanlar
Standardın önerdiği  kayıtlar
Kalite Kapsamlı El Kitabı
Kalite el kitabının içeriğinde:
Hariç tutulan maddelerin detayları ve sebepleri
Kalite yönetim ağının sınırı
Döküman haline getirilmiş prosedürler yada atıflar
Proseslerin karşılık  olan etkilerinin tarifi olmalı

 

Aşağıdaki konuları içine alacak biçimde dokümanlar kontrol edilmelidir.

 

Yeterlilik bakımından teyit edilmesi

 

Gözden geçirilmesi, ihtiyaç duyulduğunda güncellenmesi ve yeniden teyit edilmesi
Kullanım merkezleriyle alakalı dökümanların güncel revizyonlarının olması
Dökümanların okunaklı olması
Güncelliğini kaybetmiş dökümanların istenmeyen faaliyetini engelleyecek bir belirtmenin yapılması

 

Mühendislik Şartnamesi

 

 Müşterinin mühendislik koşullarının ve bunlara gelen değişikliklerin;
İki çalışma haftasını geçmeyecek biçimde zamanında gözden geçirilmesi
Faaliyete alınması

 

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
Yönetimin İşletmesi
Kalite yönetim ağının
İlerletilmesi
Faaliyete geçirilmesi
Etkinliğinin devamlı yenilenmesi için idarenin taahhüdü olmalı.

 

MÜŞTERİ ODAKLILIĞI
Müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi
Müşteri koşullarının saptanması
İhtiyaçların yerine getirilmesi

 

1. Kalite  Politikası  
Kuruluşun hedefine uygun olmalı
İçeriğinde kalite yönetim ağının koşullarına uyma ve sürekli iyileştirme onayı olmalı
Kalite hedefleri için içinde yapı oluşturmalı
Kuruluş alanında iletilmeli ve anlaşılmalı
Sürekli uygunluğu için irdelenmeli

 

PLANLAMA  

 

1. Kalite amaçları
Ürün koşullarının karşılanmasına yönelik olmalı
Kuruluşun alakalı yönleri ve seviyeleri için meydana getirilmiş  olmalı
Ölçülü olmalı
Kalite politikasına göre olmalı

 

SORUMLULUK, İLETİŞİM VE  YETKİ 
Yetki ve Sorumluluk 
Tanımı yapılmalı
Kuruluş alanına iletilmeli
Kalite Sorumlulukları
Ürün veya prosesin koşullara göre olmaması durumunda düzeltici uygulama için 
sorumluluk ve yetki sahibi idareciler derhal haberdar edilmeli.

 

KAYNAKLARIN YÖNETİMİ
kalite yönetim ağının
Uygulanabilmesi
Sürdürülebilmesi
Verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi

 

ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

 

1. Ürüne Bağlı Koşulların Belirlenmesi
Müşteri tarafından kabullenilmiş sevkiyat ve sevkiyat sonrası uygulamaları da kapsayan koşullar.
Müşteri kesimince belirlenmemiş ama gerekli olan ürün koşulları.
Ürüne yönelik legal ve yönetmelik şartları.
Firma tarafından belirlenen ilave koşullar

 

2. Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi
Maddesindeki resmi inceleme koşulunun yerine getirilmemesi için müşterinin teyidi olmalı

 

3. Firmanın İmalat Yapılabilirliği
Sözleşmenin inceleme yapılması prosesindeki ürünlerin imalat yapılabilirliği

 

4. İlerletme  ve Tasarım Nüshaları
Tasarım ve geliştirme nüshaları, girdi koşulları doğrulayacak biçimde dokümante edilmeli ve yayınlanmadan önce teyit edilmeli.
Satın Alma İşlemi

 

5. Satın alma Prosesi
Satın alınan ürünün belirlenmiş satın alma koşullarına uygunluğu sağlanmalı.
Kontrolün türü ve içeriği satın alınan ürünün ürün gerçekleştirme ve ürün üzerindeki etkisine göre olmalı.
Hizmet Ve Üretim
Hizmet ve Üretim ve kontrolü sağlanmalı
Ürün karakteristiklerini açıklayan bilgilerin olması
İş talimatlarının olması
Uygun tesisatın kullanılması
İzleme aygıtlarının kullanılması

 

6. Analiz Etme Ve İyileştirme
izleme analiz ve iyileştirme prosesleri koordineli ve uygulanmalı
Ürün uygunluğunu belirtmek için
Kalite yönetim ağının uygunluğunu sağlamak için
Kalite yönetim sisteminin verimliliğinin sürekli iyileştirmek için
Matematiksel teorikler dahil olmak üzere metot gereksinimi ve kullanımı saptanması
Matematiksel mekanizmanın açıklanması

 

7. Ölçme
► Kalite yönetim ağının performans değerlendirmelerinden biri olarak, müşteri memnuniyeti gözlenmelidir.
► Müşteri memnuniyeti ile alakalı bilgileri toplama ve kullanma metodları biçimleri belirlenmeli

 

8. Uygun görünmeyen ürünlerin kontrolü
Belirlenen koşulları sağlamayan ürün açıklanmalı ve yanlışlıkla yapılmış faaliyeti ve sevkiyatı durdurulması
Bu husus ile alakalı kontroller, sorumluluklar, yetki ve dökümante edilmiş prosedürlerde açıklanmalı

 

9. İyileştirme
 Devamlı iyileştirme
 Kalite yönetim ağının verimliliğinin devamlı iyileştirilmesi sağlanmalı
 Devamlı iyileştirme için aşağıdaki kaynaklar kullanılmalı
Kalite
Amaçlar
İnceleme neticeleri
Bulguların analizi
Engelleyici ve düzeltici faaliyetler
İdarenin incelenmesi

 

10. Var olan Problemlerin  Çözümlenmesi
  1. Noksan nedenlerinin saptanması ve yok edilmesine yönelik sorun çözme prosesi açıklanmalı
  2. Müşterinin ön gördüğü sorun çözme biçimi olması halinde bu metot kullanılmalı.

 

11. Engelleyici Uygulamalar
Aktif uygunsuzlukların meydana gelmesini engelleyecek biçimde nedenlerin yok edilmesini sağlayacak engelleyici faaliyetler başlatılmalı.Engelleyici faaliyetler için doküman haline getirilmiş prosedür aşağıdakileri kapsamalı​

 

  1. Aktif uygunsuzlukların ve nedenlerinin saptanması
  2. Uygunsuzluğun meydana gelmesini engelleyecek uygulamaların analiz edilmesi
  3. Engelleyici uygulamaların saptanması ve faaliyete geçirilmesi
  4. Uygulama neticelerinin kayıt edilmesi

 

Sundumuz hizmetlerimizin kalitesi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli uluslararası adını duyurmuş, deneyimli ve eğitimli uzmanlarımız ile sizlerle yakın çalışarak verimlilik ve etkinlik sağlamaktayız. Bu bağlamda pek çok noktada mevcut; iso Ts 16949 İzmir, iso Ts 16949 İstanbul, iso Ts 16949 Ankara, iso Ts 16949 Bursa, iso Ts 16949 Adana, iso Ts 16949 Antalya, iso Ts 16949 Konya, iso Ts 16949 Kayseri, iso Ts 16949 Eskişehir danışmanlık şubelerimiz aracılığıyla öncü şirketler arasında yerimizi almış bulunmaktayız.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.