- HACCP 22000 Aşamaları Paylaş

HACCP 22000 aşamaları, yani diğer anlatım ile Haccp 22000 Sistemi kurulumu  şu şekilde gerçekleşir.

  • Tehlike analizi ve ayrıntılı akım şemalarının oluşturulması,
  • Karar Ağacı kullanılarak Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi,
  • Her bir Kritik kontrol noktasındaki Hedef Düzey ve Toleransların belirlenmesi
  • Kritik kontrol noktalarını kontrol altında tutacak uygun izleme yöntemlerinin oluşturulması,
  • Kritik Kontrol Noktalarının izlenmesi sırasında bulunan Uygunsuzluklara ve sapmalara karşı uygulanacak “Düzeltici Faaliyetlerin” belirlenmesi
  • HACCP çalışmalarının etkinliğini kanıtlayacak Doğrulama Prosedürlerinin belirlenmesi
  • Bu prensip ve uygulamalara yönelik Dokümantasyon Yapısının oluşturulması

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.