- ISO 50001 Standardı ve BS 16001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardı Arasındaki Farklar Paylaş

ISO 50001 Standardı ve BS 16001 enerji yönetimi sistemi standardı arasındaki farkları maddeler halinde sıraladık. 

ISO 50001 Standardı ve  BS 16001 enerji yönetimi sistemi standardı arasındaki farklar konusunda daha detaylı bilgi almak için Sistem Kalite Belgelendirme Ve Test Danışmanlığı kuruluşumuz ile iletişime geçiniz.

İSO 50001 Standardı

 • ISO 50001 enerji yönetim sistemi  Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerine daha çok ağırlık veren bir standarttır.
 • ISO 50001 enerji politikasına ayrıntılı bir şekilde  inmekte hatta enerji verimli, ürün ve servis alımı gibi hususlara da değinmektedir.
 • Enerji faaliyetini esas alarak enerji faaliyetinin gözden geçirilmesi amaçlamıştır. Örnek olarak enerji performans göstergeleri ve enerji referans değeri ISO 50001 standardı ile gelen yeniliklerden bazılarıdır.
 • ISO 50001 de yönetime daha fazla görev yüklenmiş ve  üst yönetim enerji yönetim ağına bağlılığını taahhüt etmeli ve vermiş olduğu desteği devamlı olarak yükselttiğini göstermelidir.
 • ISO 50001 de enerji profilinin oluşturulması, bu profile uygun bir referans değerinin belirlenmesi ve enerji performansının göstergelerinin değerlendirilmesi vardır.
 • ISO 50001 standardıyla beraberinde gelen bir diğer yenilik ise, tasarım başlığıdır. Firma, önemli miktarda enerji tüketen tesis, sistem, ekipman ve proseslerin, modifikasyon, tasarım ve yenilenmesi hususlarını dikkate almalıdır.
 • ISO 50001 belgesi standardıyla gelen bir diğer yenilik ise enerji, enerji servisi, mal satın alınmasıdır. Firma, önemli enerji tüketen tesis, sistem, ekipman ve proseslerin, verimliliğin yükseltmek için ihtiyaç duyulan satın alımları göz önünde bulundurmalı ve öncelik vermelidir. Buna ilave olarak, kuruluş, kapasitesine, enerji kalitesine, maliyetine ve çevre faktörüne bakaraktan enerji satın alımını göz önünde bulundurmalıdır.
 • BS 16001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardı
 • BS 16001 de enerji politikasına genel anlamda değinir.
 • IBS 16001 kuruluş enerji kalemlerini saptayıp, doküman haline getirip incelemelere uygun olarak önem sırasına koymayı belirtir.

İSO 50001 Standardı ve  BS 16001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardı Arasındaki Benzerlikler

 • BS 16001 enerji yönetim ağı standartlarında dokumantasyon, dokümantasyonların incelemesi üst yönetimin gözden geçirmesi, irtibat gibi başlıklarda iki Standartta  birbirine paralellik göstermektedir.
 • İki Standartta maliyetlerin en aza indirgenmesi, sera gazı salınımlarının minimize edilmesini hedeflemektedir 

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.