- Barkod Nasıl Alınır? Paylaş

Barkod nasıl alınır?, alım süreci işlerken, barkod numarası alınırken firmanın ürünleri ve çeşitleri göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin bir kozmetik firması ürününe barkod almak istiyor kaç çeşit ürün var ve ayrı ayrı fiyatlama ve stoklama gerekiyorsa listelenmesi gerekir. Bunlar yapılırken mesela 1 kg. lık deterjan, 2 kg lık aynı tip deterjan farklı bir ürün numarasına tabiidir, çinkü kg ve fiyatı farklıdır. Bunun gibi kaç numaraya ihtiyaç var tespit edilir ona göre başvuruda bulunulur.

Gereken Evraklar

  • Vekaletname
  • Barkod Uygulanacak Ürünler Listesi (kaç adet ürün var başvuru E sistem online üzerinde
  • Noter Onaylı Taahhütname (Örneği Ekte) – Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu Mali Müşavirinizden alacağınız onaylı 2013 yılına ait gelir tablosunu almalısınız.
  • Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini
  • Firmanın hiç bir geliri olmasa dahi boş gelir tablosu Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
  • Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi Barkod Numarası Alma, Barkod İzni, Barkod Tescil numarası işlemleriniz için;  

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.