- Manisa Danışmanlık Hizmetleri Paylaş

‘‘ Danışmanlık hizmetleri: Bir kuruluş yada bir şahsa, uzman olduğu konu ile alakalı olarak kuruluşun yada şahsın yönlendirebilmesini sağlayabilmesi için verdiği bilgilendirme görevine denir. ’’

Manisa danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme kuruluşu Sistem Kalite olarak işletmelerimize hedefleriniz bakımından verim alacağınız en üst düzeydeki tecrübelerimiz ile danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktayız. Siz değerli firmalarımıza profesyonel mühendislerimiz ve İso standartlarına hakim denetçilerimiz ile gereksinimlerinizi tedarik etmenize yardımcı olacak deneyim ve donanıma sahibiz.
 
Bir belgelendirme ve test danışmanlık şirketimiz Sistem Kalite olarak arz ettiğimiz Gıda Belgeleri, Kalite Belgeleri, Ürün Belgeleri ve Sistem Belgeleri çeşitlerinde belge ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Belge çeşitlerimiz ise şunlardır;

İso Belgesi Ve Sistem Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Manisa danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme kuruluşu Sistem Kalite olarak işletmelerimize hedefleri bakımından İso belgesi ve Sistem belgeleri kapsamında çeşitli belgelendirme ve test danışmanlığı vermekteyiz. Kuruluşumuzdan alacağınız İso belgesi ve Sistem belgeleri aşağıdakileri gibidir;

İso 16001

Sera gazı oranlarınızı ve masraflarınızı indirgeme temelli, kaliteli bir enerji adına sistemleri ve prosedürleri tespit ederek sistemi meydana getirmenize yardımcı olan ülkeler arası bir yönetim sistemi standardına verilen belge ismidir.

Kuruluşunuz İso 16001 standardı kapsamında hazırlanan enerji yönetimini uyguladığınızı belgelendirme şirketi Sistem Kalite kuruluşumuza ispatını gerçekleştirmeniz durumunda denetçilerimiz işletmenizde incelemelerde bulunacaktır. Oluşturulan sistemin standart ve koşullara göre yeterli düzeyde olduğunuzu ve işletme tüm bileşenlerince gerçekleştirdiğiniz kararına varmamız doğrultusunda belgelendirme şirketimizce İso 16001 belgesi ile belgelendirilirsiniz.

İso 27001

Kurumsal bilginin emniyetini ve korunmasının sağlanmasında şahıslar, zaman ve bilgi ağlarını çerçevesine dahil eden üst mevkiler tarafından teyit edilen bir yönetimsel ağdır.

Standardının gereklerinin karşılamanız nihainde denetim adına Sistem Kalite şirketimizin konu uzmanı tetkikçilerimiz işletmenizin analizlerde bulunacaklar. Bu analizlerde risk inceleme dokümanlarını ve güvenlik belgelerinin standardımıza uygunluğunun denetimini gerçekleştirecekler. Sonuç olarak uygun bulunmanız durumunda ise kuruluşumuz tarafından belgelendirileceksiniz.

İso 9001

Ülkeler arası akreditasyon tarafından meydana getirilen kalite yönetimidir. Bu sistem kurumsal bir işletme olmanın pusulasıdır.

Kalite sistemini işletmenizde inşa ederek kalite el kitabındaki şartlarını uygulamalısınız. Akabinde belgelendirme şirketimizin kalite uzmanı mühendislerimiz işletmenizin ilgili alanlarının dokümanlarında analizlerde bulunarak bir rapor hazırlanacaktır. Bu raporda gerekli koşullara uygunluk sağladığınızın belirlememiz durumda kuruluşumuzca İso 9001 ile belgelendirilirsiniz.

18001 Ohsas

İngiliz standartları enstitüsü’nce geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği standardına verilen addır. 
 
Şirketimizin İsg uzmanı tetkikçilerimiz ohsas standardının gerekli mevzuatlar kapsamında işletmenizin uygunluğunu analiz edecektir. Analizlerin gerçekleşmesinin ardından bir sonuç raporu hazırlanır. Bu rapor işletmenizin uygunluk raporudur. Bu rapordan olumlu sonuç almanız durumda belgelendirme şirketimiz tarafından işletmeniz 18001 Ohsas belgesi ile belgelendirilir.

İso 12001, İso 13485, İso 16949, İso 18513, İso 20000, İso 22716, İso 27001, İso 29001, İso 50001 ve Pefc kuruluşumuzdan alabileceğini diğer sistem belgeleridir.

İso Belgesi Ve Ürün Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Ürün Belgelendirme; Üretimini yaptığınız cihazların standartlar ve norm ilkelerine uygunluk beyan etmesi adına güvence oluşturmasına denir.

Manisa danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme şirketimiz Sistem Kalite olarak faaliyete başladığımız günden bu yana alakalı standartlar doğrultusunda standart uzmanlarından oluşan ekibimizle beraber idealleriniz ulaşmanız açısından kaliteli belgelendirme ve test danışmanlığı hizmetlerinde bulunmaktayız. Belgelendirme şirketimiz ürünlerinize standartlar kapsamında verdiğimiz İso belgesi ve Ürün belgesi hizmetlerimiz şunlardır;

Ce Belgesi

Cihazlarınıza gerçekleşen incelemelerin ardından Avrupa standartlarına uygun şekilde üretildiğini belirten belgeye denir.

Ce standardına hâkim ve deneyimli tetkikçilerimiz standartlar gereği ürünlerinize bir takım tetkikler uygulayacaklar. Ürünlerinize yapacağımız tetkikler ce şartlarına uygunluk tetkikleridir. Bu tetkikler tamamlandığında ise ekibimiz bir denetim sonuç raporu hazırlar ve şirketimize iletir. Raporda yapacağımız gerekli analizlerde standart şartlarına uygunluğunuzu belirlememiz durumunda ürünlerinizi ce belgesi ile belgelendiririz.

Tse Belgesi

Ürün veya cihazların Türk Standartlarına uygun şekilde üretildiğini ifade eden bir belgedir.
 
Ürünlerinize almak istediğiniz bu belge doğrultusunda baş tetkikçilerimiz standartlar kapsamında ürünlerinizin normlara uygunluğu için bazı tetkiklerde bulunacaklar. Tetkikler tamamlandığında uygunluk adına denetim sonucu raporu oluşturulur. Bu rapor ürünlerinizin Tse uygunluğunuzu belgeleyen rapordur. Bu rapordan olumlu sonuç almanız takdirinde kuruluşumuz tarafından ürünleriniz Tse ile belgelendirilir.

Ccc Belgesi

Çin pazarına ihraç edilecek ürünler için alınması gereken zorunlu ve geniş kapsamda uygulanan bir belgedir.

Ccc Belgesi kapsamında ürünleriniz üzerinde konusunda uzman mühendislerimiz Çin prosedür ve standartları doğrultusunda tetkiklerde ile uygunluk incelemelerinde bulunacaktır. Ekibimizin denetimleri tamamlandığında denetim raporu hazırlayarak kuruluşumuza iletecekler bizde gerekli değerlendirmeler sonucunda normlara uygunluğunuzu belirlersek bu belgeyi alabilirsiniz.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi(HYB)

Hizmet veren kuruluş  veya işletmelerde hizmetin yapıldığı alanın ve hizmetin yeterliliğinin Tse tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu inceleyerek verilen bir belgedir.

Belge talebi doğrultusunda çalışma alanınızın durumu, çalışanınızın mesleki eğitimi ve yeterliliği, kullanılan ekipman veya cihazların normlara uygunluk durumu ve izlemesi gerçekleştirmekteyiz. Bu incelemelerimiz sonucunda ilgili standarda uygunluğunu belirlememiz durumunda kuruluşumuzdan Hyb Belgesi alabilirsiniz.

Bu belgeler dışında Fcc, Tsek, Cb, Gs, Sfi, Keymark, Gost-K, UL, Etl, Vde, Barkod tescil, E, G, Cenmark, Csa, Gost-R ürün belgeleri çeşitlerini de alabilirsiniz.

İso Belgesi Ve Kalite Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Kalite Belgelendirme

Ürünlere ve hizmetlere ilişkin müşterileri gereksinimleri ve farklılıkları bakımından sistemlerin prosedürlere göre doğrulanmasıdır.

Manisa danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme şirketimiz Sistem Kalite olarak kurulduğumuz günden bu yana kalite standartlarına uygun standart uzmanlarımızdan oluşan ekibimizle birlikte ideallerinize erişebilmeniz bakımından gereksinimlerini karşılayacağınız danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Belgelendirme şirketimiz ürünlerinize kalite standartları çerçevesinde İso belgesi ve Kalite belgesi kapsamında verdiğimiz belgeler ve hizmetlerimiz şunlardır;

Rohs Belgesi

Faaliyeti sınırlanmış veya kullanımı men edilmiş elektrikli cihazların varlığına belirlenmiş incelemeler neticesinde düzenlenen bir belgelendirmedir.

Kalite kapsamında üretimde bulunduğunuz ürünlerinize Rohs alabilmeniz bakımında kalite standardı uzmanı baş denetçilerimiz prosedürlere bağlı kalarak ürünlerinizde tetkikler yapacaktır. Tetkiklerimiz normlara uygunluğunuzun doğrulanması incelemesidir. Tetkiklerimizin ardından ürünlerinizin uygun bulunması durumunda kuruluşumuzdan cihazlarınızın piyasa sürülmesi ve kullanılmasında olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı beyan eden Rohs temin edebilirsiniz.

Garanti Belgesi, Program Tescili, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik, Barkod Tescili ve Yazılım Tescil kuruluşumuzdan alabileceğiniz diğer kalite belgeleridir.

İso Belgesi Ve Gıda Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Gıda Belgelendirme; Gıdalar üretilirken ulusal veya ülkeler arası belirli prosedürlere bağlı kalındığını belgelendiren işlemdir.
 
Manisa danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme şirketimiz Sistem Kalite olarak önemli gıda kuruluşlarımıza gıda belgesi ve test danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde hizmetlerde bulunmaktayız. Gıda belgeleri kapsamında belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri olarak sizlere arz ettiğimiz gıda belgeleri aşagıdakiler gibidir.

İfs Belgesi

Gıda, besin maddesi ve bunların imalat süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen ülkeler arası gıda güvenliği belgesidir. 
 
Ülkeler arası ifs belgesi standardı kapsamında şirketimizin baş denetçi gıda mühendislerimiz tarafından işletmenize standart normlar bakımından incelemelerde bulunacağız. Denetimler sonucun ise işletmenizin uygunluk raporu hazırlanır. Bu raporda standartları uygunluğunuz tespiti durumunda kuruluşumuzdan İfs belgesi temin edebilirsiniz.

İso 22000

Gıda hususunda faaliyette bulunan gıda imalatçılarımızın üretimde bulunduğu besin maddelerinin tüketiciler yönünden sağlıklı ve kaliteli ürünler imal ettiğinizi belgeleyen gıda güvenliği standardıdır.

Standartlar uzmanı gıda mühendislerimiz işletmenizin ilgili dokümanlarınızda denetimlerde bulunacaktır. Ekibimiz tetkik işlemlerini tamamladığında hazırlanan uygunluk raporunu kuruluşumuza bir nüshasını da işletmenize iletilecektir. Uygunluk raporunda standarda uygun bulunmanız durumunda İso 22000 Belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite'den temin edebilirsiniz.

Brc Belgesi

İngiliz perakendeci kuruluş birliğinin oluşturduğu gıda güvenliği şartlarının gerçekleştirilmesi ile verilen belgedir.

Profesyonel gıda mühendislerimiz gıda firmalarınızda brc standardına doğrultusunda gıda ürünlerinize uygunluk tetkikleri gerçekleştireceğiz. Uygunluk tetkiklerinde işletmenizde normlara uygunluğunuzu inceleyecektir. Tetkiklerin sonunda bir uygunluk raporu hazırlanır. Bu raporda işletmenizin uygunluğunu belirlememiz durumda Sistem Kalite kuruluşumuz tarafımızdan Brc ile belgelendirileceksiniz.

Haccp Belgesi

Güvenilir gıdaların tüketicilere arz edilmesi konusunda, tertipli işleyen bir düzenin oluşturulması ve koruma altına alınması esaslı gıda güvenliği belgesidir.
 
Haccp standardı uyarınca Sistem Kalite tetkikçilerimiz işletmenize ilgili tetkiklerde bulunarak risk denetimi gerçekleştireceklerdir. Analizlerin bitmesi ile bir uygunluk sonuç raporu hazırlanır. Bu raporda standarda uygunluğunuzu belirlememiz durumunda işletmenize Haccp belgesi verilecektir.

Helal Belgesi

Gıda ürünleri ve besin maddelerinin İslamiyet koşullarına göre hazırlandığına  dair alınan bir belgedir.
 
Kuruluşumuzun deneyimli baş denetçi gıda mühendislerimiz İslami şartlara bağlı kalarak gıdalarınıza standart çerçevesinde bir takım tetkikler yapacaklardır. İncelemelerimizi tamamladığımızda bir denetim raporu oluştururuz. Raporun bir tanesi kuruluşumuzda bir nüshası ise işletmenize iletilir. Sonuç olarak şartlara uygunluğunuzu belirlememiz durumunda Helal belgesi ile belgelendirilirsiniz.

Fssc 22000, Hijyen, Globalgap, Brc Consumer Products, Sqf, Kosher, Organik Tarım,  İyi Tarım Uygulamaları ve Pas 220 kuruluşumuzdan alabileceğiniz diğer gıda belgeleridir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.