- Barkod Numarası Nasıl Alınır? Paylaş

Barkod  Numarası Nasıl Alınır?

Barkod numarası nasıl alınır? konusunda alt kısımda sıraladığımız belgeleri Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuza ibraz etmeniz gerekmektedir.

 • Vekaletname
 • Barkod Uygulanacak Ürünler Listesi
 • Noter Onaylı Taahhütname (Örneği Ekte)
 • Son yıla ait (SMMM onaylı) gelir tablosu
 • Mali Müşavirinizden  alacağınız onaylı 2010 yılına ait gelir tablosunu almalısınız.
 • Yeni kurulan firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi
 • Eğer firmanız yeni kurulmuş ise gelir tablosu yerine Ticaret Sicil Gazetesinin bir fotokopisini göndermelisiniz.
 • Firmanın hiç bir geliri  olmasa dahi boş gelir tablosu
 • Bağlı bulunulan odadan halen faaliyette olduğunu belirten faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti)
   

Firmanızın Ticaret ve Sanayi odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti belgesi

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.