- Gmp Açısından Eğitim Nasıl Olmalıdır? Paylaş

Gmp Açısından Eğitim Nasıl Olmalıdır?

Gmp açısından eğitim nasıl olacağı konusunda, GMP kurallarının ana maddelerinden birisi olan eğitim gmp açısından çok önemlidir. Kuruluşun eğitim planı oluşturulmalı ve eğitim ihtiyacı tespit edilmelidir. Eğitim ihtiyacı belirlenirken metodik değil pratiğe yönelik eğitimler ve genel eğitimler dışında her üretim sektörüne özgü eğitimler de eğitim planına dahil edilmesi gereklidir. Bu konuda Sistem Kalite Belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuza müracaat edebilirsiniz...

Gmp açısından eğitim nasıl olmalıdır? GMP açısından verilebilecek eğitim ve kriterler şöyle sıralanabilir:

  • Üretim sahasınnda bulunan tüm personel (Temizlikten sorumlu kişi dahil eğitim almalıdır)
  • Gmp eğitimleri dışında imalata yeni dahil olacak personele ürünle ilgili tüm blgiler uygulamaları olarak verilmedir.
  • ​Eğitimler planlı bir şekilde verilerek eğitimler değerlendirilmelidir. 
  • Eğitim planı yayınlanmalı ve yönetimin de ve KYT temsilcisinin onayından geçmelidir.​​​ 
  • Hassas zaralı kontamine ürünlerle çalışan personele özel bir eğitim verilmeli bu kontamine olabilecek maddeler tanıtılmalı ve hangi durumda ne yapılacağı acil eylem planları oluşturulup personele anlatılmalıdır. 
  • Kuruluşu ziyerete gelebilecek kişilerle ilgili bir talimat oluşturulmalı ve talimatların ve yazıların üretim sahalarına girilemeyeceği görevli perseonel dahil herkese anlatılmalıdır. 
  • İşletme ziyareti mutlaka gerekiyorsa işletme ziyareti ile ilgili şartlar ve hijyen kuralları belirlenmelidir. Gerekli öelemler alınmalıdır.
  • Hijyen eğitimleri ile beraber kalite ymnetim sistemi eğitimleri ve dokümantasyon ve denetim eğitimleri de alınması kayıtların düzgün ve anlaşılır olması açısından önemli kıstaslardan bisirisidir.
  • Eğitim tüm standardlarda var olan bir olgudur ve önemi çok büyüktür. Fakat Gmp kuralarında özellikle uygulamaya yönelik eğitimleri vurgulamak yerinde olacaktır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.