- IFS Broker Standardı Paylaş

IFS Broker 2 Standardı

IFS Broker 2 standardı, tedarik halkası küreselleşme arttıkça, ürünlerin ve ham maddenin yeni metotlarla ve farklı kaynaklardan kaynaklı olmayı sürdürmektedir. İthalatçı, komisyoncular ve ajanlar birlikte perakendeciler ve üreticilere getiren ayrılmaz bir unsurdur. IFS Broker dağıtım ve üretim arasındaki boşluğu dolduran mamullerin güvenliğini ve kalitesini sağlamak için meydana getirildi. Ticaret hissedarları, ithalatçılar, komisyoncular, acenteler ve üreticilerin bu özelliklerinin anlaşılması ve yaşama  geçirilmesini saplar.

Standart tedarikçileri kalite ihtiyaçlarına ve ürün güvenliğine göre uygulamanın, onların hizmetinde uygun tedbirlerle hayata geçirildiğine emin olmak için incelemeleri gerçekleştirir. Verilen ürünler, düzenleyici ve anlaşmalardan meydana gelen özelliklerine uygun biçimde komisyoncuları, ithalatçıları ve ajanları da bu hususlarda kendi tedarikçinin uyumunu gözlemlemesi gerekir.

IFS Broker 2 Kapsamı

 • Şema İçerikleri
 • Ticaret Ajansları
 • İthalatçı Firmalar

IFS Broker incelemeler tarafsız akredite ve teyit edilmiş belgelendirme firmalarının nitelikli denetçiler kesimince yapılmaktadır. Standart aşağıdaki hususları barındırmaktadır.

 • Üst seviye yönetim yetkinliği
 • Ürün ve Kalite güvenliği yönetim ağı
 • Kaynak yönetimi
 • Hizmetler ve Planlama süreci
 • Analiz, Ölçümler, iyileştirme
 •  Ürün savunma

IFS Broker 2  Hedefler

 • Tek tür analiz ağına sahip ortak bir standart meydana getirilmesi

 • Nitelikli ve Akredite belgelendirme firmaları ve denetçileri ile işleyiş
 • Bütün tedarik halkası boyunca şeffaflığın ve karşılaştırılabilirliğin sağlanması
 • Perakendeciler ve tedarikçiler adına hem maliyet ve hemde işleyiş zamanını azaltır.

IFS Broker 2 Faydaları

 • IFS sertifikası Faydaları gıda güvenliği, kalite ve müşteri memnuniyeti mükemmellik için çabalama ve onlar için  pazar yerinde bir rekabet avantajı araştıran firmalar için önemli avantaj sunabilir.
 • Tedarikçiler için geliştirilmiş ürüne karşı duyulan güven
 • Minimize edilmiş zaman tedarikçisi adına tanınan harcamalar
 • Daha az zaman incelenmesi yada şartnamede dışında mamullerin iade edilmesi

Aynı zamanda değişik incelemeleri bir araya getirerek bireysel inceleme maliyetlerini minimize etmek.

 • Prosedürler ve standartla ile alakalı metotlar ve personel arasında daha iyi anlaşılması
 • Gıda düzenlemelerin uyumun gözlenmesi
 • Kaynakların daha verimli bir şekilde kullanımı
 • Müşteri incelemeleri için gereksinimlerin azaltılması
 • Tarafsız kesim taraf inceleme
 • Aynı anda değişik incelemeleri bir araya getirerek toplam muayene zamanını minimize etmek
 • Yüksek verimli ve güvenli mamuller broker olarak gelişmiş iş imajı
 • Müşterilerin üçüncü kısım inceleme gerektiren ticaret yeteneği
 • IFS sertifika ve logosu faaliyetinin en yüksek standartlara uygunluğunu göstermek

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.