- SİSTEM KALİTE ŞİRKETİ OLARAK ŞİRKET PRENSİPLERİMİZ Paylaş

Dürüstlük
Hizmetlerimizi sunarken müşterilerimiz ve kurum ve kuruluşları ile ilişkilerimizde dürüstlük prensibe bağlı kalmaktayız.

Tarafsızlık
Hem personellerimi hem de müşterilerimiz arasında ayrım yapmadan, ön yargıdan kaçınmaktayız. Belgelendirme şirketimizin tüzel kişiliği bakımından bu prensibimiz geçerliliğini korumaktayız

Güvenilirlik
Hizmet ve işlemlerimizde, müşterilere karşılıklı güven duygusu kapsamında net, anlaşılır ve doğru bilgi temine ederek, müşterimize tam ve vaktinde hizmet vermekteyiz.

Toplumsal Fayda ve Çevreye Saygı
Hizmetlerimizi karlılığın yanı sıra, toplumsal faydayı da gözeterek, çevreye saygı prensipleri ışığında sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermeye özen göstermekteyiz.

Hizmet Kalitesi
Ülkeler arası şartlar ve ulusal yönetleri hükümleri kapsamında, uygunluk değerlendirme hizmetlerimizi, ihtiyaç duyduklarımızı sağlamadan vermemekteyiz. Hizmetlerimizde standardizasyonu artırma gayreti göstermekte ve şirketimiz içinde bu hedefimize ilişkin gerekli tedbirleri alarak personelimize gerekli eğitimler vermekteyiz.

Müşterilerin Bilgilendirilmesi
Müşterilerimize verdiğimiz her çeşit ürün ve hizmetlere yönelik, hizmet ilişkisinin her sürecinde ve her konuda tam, doğru ve vaktinde bilgi paylaşımında bulunmaktayız. Müşterilerimize yanlış veya eksik bilgi sunmaktan sürekli olarak kaçınmaktayız.

Müşteri Sırrı
Yönetmelik uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili mercilere ve kişilere yasal anlamda verilmesi gereken bilgi ve belgeler haricinde, müşterilerimize yönelik her çeşit bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve itina ile saklanmak hedefimiz ile yönetim sistemimizi yapılandırmış bulunmaktayız.

Müşteri Şikayetleri
Müşterilerimizin her husustaki şikayet ve önerilerini analiz etmek, değerlendirmek ve neticeye bağlamak amacı ile cevap verecek bir sistemimiz bulunmaktadır.

Kamu Kuruluşları İle İlişkilerimiz
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerimizde, dürüstlük ve saydamlık prensipleri akabinde hareket etmekteyiz. Yönetmelik uyarınca denetim ve kontrol için talep edilen bilgi, belge ve kayıtların tam, doğru ve vaktinde iletilmesine özen vermekteyiz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.