- Garanti Belgesi Başvurusunda İstenen Belgeler Paylaş

Garanti belgesi basvurusunda istenen belgeler, kanunen zorunlu olan bu belgenin alınması için Sistrem Kalite belgelendirme kuruluşumuza ibraz etmeniz gereken evraklardır. Bu evraklarda aşağıdaki gibidir.

Garanti belgesi Başvuru Belgeleri;

  • Firmaya ait imza sirküsü veya imza beyannamesi,
  • Garanti kapsamındaki ürünün bakım şartları, onarımına ait şartlar ve ürünün tanıtıcı bir klavuzu hazırlanması gereklidir. (Sistem Kalite uzmanları tarafından hazırlanır)
  • Eğer ürün bir motorlu taşıt ise Ulusal tip onay belgesi , ithal edilen bir motorlu kara taşıtı ise malın menşeini gösterir menşe şehadetnamesi veya Tip onay Belgesi verilemsi gereklidir.
  • Ürün bir elektrik sayacı ise ürünün menşeini gösteren sertifika
  • İşlemlerin yürütülmesi için vekaletname ( Elektronik imza ile verilir. Sistem Kalite uzmanları destek verecektir.
  • Sistem Kalite uzman personeli tüm bu aşamalarda sizlere gereken destek ve danışmalığı verecektir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.