- Tse Belgelendirme İçin Başvuru Şartları Nelerdir? Paylaş

TSE  Belgesine  Başvuru Belgeleri

TSE  Belgesine  başvuru belgeleri yani Sistem Kalite Belgelendirme Kuruluşumuzdan alabileceğiniz TSE belgesi için müracaat evrakları alt kısımda belirttiğimiz gibidir. Bu evrakları tarafımıza ibraz etmeniz gerekmektedir.

  • Başvuru sahibi firmanın legal statüsünü belirten resmi bir belge.(noter onaylı)
  • Başvuru sahibi firmanın mümessil ve imzalama yetkisi bulunan kişinin veya kişilerin imza sirküleri(noter onaylı)
  • Marka onay belgesi (Ürün yada  ambalajı üzerinde kullanıldığı biçimde) yada marka müracaat belgesi
  • Başvuru sahibi firma ile üretici firma birbirinden farklı ise, aralarında gerçekleşen  sözleşme
  • Ticaret sicil gazetesi,  Vergi Levhası, Uygulama belgesi
  • Müracaat ücreti banka dekontu

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.